Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн үнэт цаас багцаар арилжигдлаа

Daily Market Update Apr 18