2017 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 21-НД АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

zgab

52 долоо хоног буюу 12 сарын хугацаатай, жилийн 17.613%-ийн хүүтэй ЗГ-ын үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд 3 дугаар сарын 21-ний өдөр арилжаа явагдана.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /52 долоо хоногтой /

1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:            Олон нийтэд санал болгох
3. Нэрлэсэн үнэ:                                               100,000 төгрөг
4. Нийт гаргах тоо:                                           150,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                       85,060.00 ₮

 

 Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

 

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо 
150,000 15.0 52 Хямдруулалттай 17,613% 85,060.00 2017.03.21 2018.03.20

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж