2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 23-НД АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

sangiin yam logo

28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай, жилийн 13.739 хувийн хүүтэй болон 156 долоо хоног буюу 3 жилийн хугацаатай, жилийн 15.870 хувийн хүүтэй ЗГ-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд  5 дүгээр сарын 23-нд арилжаа явагдана.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /28 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                          Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                           100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                       190,000 ширхэг
 2. 5 . Хямдруулсан үнэ:                                    93,129.00 төгрөг

 

   

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа     /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн    хүүгийн    хэмжээ   (хувь)

 

Хямдруулсан үнэ

Арилжаа    явагдах  өдөр Бондын          хугацаа дуусах огноо

190,000

19.0 28 Хямдруулалттай 13.739% 93,129.00 2017.05.23

2017.12.05

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ / 156 долоо хоногтой /

 1. 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:           Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                            100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                        50,000 ширхэг

 

 Тоо    хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр

 

Нэрлэсэн үнэ

Жилийн       хүүгийн хэмжээ (хувь) Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо 

50,000

5.0 156

     Хагас жил тутам

100,000.00 15.870% 2017.05.23

2020.05.23