2017 ОНЫ 7 САРЫН 18-НД АРИЛЖАГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

sangiin yam logo

12 долоо хоног буюу 3 сарын хугацаатай, жилийн 12.00 хувийн хүүтэй болон 156 долоо хоног буюу 3 жилийн хугацаатай, жилийн 15.140 хувийн хүүтэй ЗГ-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд  7 дугаар сарын 18-нд арилжаа явагдана.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /12 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             60,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                        97,313

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

 

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
60,000 6.0 12 Хямдруулалттай Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнээр 12.00% 97,313.00 2017.07.18 2017.10.10

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ / 156 долоо хоногтой /

 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
  2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
  3. Нэрлэсэн үнэ:                                                 100,000 төгрөг
  4. Нийт гаргах тоо:                                             50,000 ширхэг

 

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр

 

Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

Нэрлэсэн үнэ Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
50,000 5.0 156      Урамшуулалтай Хагас жил тутам 15.140% 100,000.00 2017.07.18 2020.07.18

ЭХ СУРВАЛЖ: Монголын Хөрөнгийн Бирж