Watchlist-д нэмэх
MRX-2.67-4.91%|APU-0.67-0.17%|BAN99.005.44%|BNG1,000.002.70%|EER-161.00-5.73%|ETR-6.06-5.27%|GOV-260.00-1.82%|GTL-50.00-0.29%|HGN0.000.00%|JLT7.712.59%|JTB9.0913.79%|MDR0.010.00%|MIE-30.00-0.37%|MSH15.003.09%|NEH400.001.90%|NKT0.000.00%|RMC4.6211.49%|SHV-4.00-0.20%|SUU-2.20-1.57%|TAH-1,000.00-5.26%|TEE0.000.00%|TTL50.000.94%|UID0.580.12%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2017-07-28. Үнийн дүн: 30,083,807.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 105,091.


            I ангилал. Үнийн дүн: 22,022,963.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 53,579.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
3465013 986 680404.33405406400400403.66-0.17%-0.67 396760409200
3404 774 520143001410014110140001400014040-1.82%-260.00 138901921440051
185562 552 263139.74145145135145137.54-1.57%-2.20 1391001454236
33709 5002110021500215002150021500215001.90%400.00 21500212230008
            II ангилал. Үнийн дүн: 7,838,824.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 51,433.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
128451 398 435114.93108109108109108.87-5.27%-6.06 97.7100114105
1601 280 000803080008000800080008000-0.37%-30.00 8000249830020
701 200 500172001720017200171001710017150-0.29%-50.00 1710030
253321 135 44040.24445444544.8211.49%4.62 412196468000
180968 2005330535054005350536053800.94%50.00 536055450217
1490558 830375.04376376375375375.050.00%0.01 43140
5950446 25065.91757575757513.79%9.09 7010076400
4714243 70054.375454505051.7-4.91%-2.67 461000548000
96195 840204420102250201022502040-0.20%-4.00 2002302250493
10180 000190001800018000180001800018000-5.26%-1,000.00 1750051899010
276 0003700038000380003800038000380002.70%1,000.00 3700051380009
14970 179470.424714714714714710.12%0.58 47115149950
30027 0009090909090900.00%0.00 86299995000
1019 2001821192019201920192019205.44%99.00 182210199950
10016 0001601601601601601600.00%0.00 16911449
513 250281126502650265026502650-5.73%-161.00 2600630265035
2010 0004855005005005005003.09%15.00 440.160500841
            III ангилал. Үнийн дүн: 222,020.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 79.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
15202 5001350013500135001350013500135000.00%0.00 1300025
6419 520297.293053053053053052.59%7.71 300340
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо