Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
JIV 8.00 0.53%|LEN -0.88 -1.86%|APU 9.91 1.57%|TTL -470.00 -4.61%|GOV -420.00 -1.87%|RMC 1.00 2.44%|MNP 0.00 0.00%|JTB 0.00 0.00%|MRX 1.51 4.80%|TAH 0.00 0.00%|UID -2.50 -0.50%|HGN 0.00 0.00%|BNG 2,000.00 6.25%|ETR -15.00 -13.04%|AOI 100.00 4.17%|JLT -5.00 -2.13%|ITL 0.00 0.00%|MCH 4.52 0.89%|SUU 0.00 0.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2018-04-25. Үнийн дүн: 169,596,981.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 787,182.


            I ангилал. Үнийн дүн: 31,407,271.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 31,045.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
2774617 787 320630.096226456226406401.57%9.91
9359 086 875101901019010190970097009720-4.61%-470.00
1523 351 900224602210022360220002200022040-1.87%-420.00
21041 157 2005505505505505505500.00%0.00
10823 9762222222222222222220.00%0.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 5,318,436.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 100,608.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
680022 903 0324142.99434243422.44%1.00
10000800 0008080808080800.00%0.00
20011600 36331.4930333033334.80%1.51
32512 0001600016000160001600016000160000.00%0.00
298149 745505505505500500502.5-0.50%-2.50
1110111 0001001001001001001000.00%0.00
268 0003200034000340003400034000340006.25%2,000.00
60060 000115100100100100100-13.04%-15.00
19043 700235230230230230230-2.13%-5.00
30339 9961321321321321321320.00%0.00
6030 600505.485105105105105100.89%4.52
            III ангилал. Үнийн дүн: 132,871,274.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 655,529.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
70211105 769 5201523150015501500155015310.53%8.00
58529427 044 85647.374747454646.49-1.86%-0.88
2456 8982400239925002102250025004.17%100.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо