Watchlist-д нэмэх
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2017-03-23. Үнийн дүн: 370,122,751.10 төгрөг. Тоо ширхэг: 48,434.


            I ангилал. Үнийн дүн: 9,083,146.90 төгрөг. Тоо ширхэг: 16,773.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
3284 081 92012600125001300011900119000-5.56%-700.00 120002813000559
108083 755 085333.3834135934035907.68%25.62 34110003576000
5607729 142129.68130.1134.513013000.25%0.32 1305613134.5250
20400 000200002000020000200002000000.00%0.00 200001582010014
10117 00011990118001180011600116000-3.25%-390.00 1121051180035
            II ангилал. Үнийн дүн: 14,228,812.20 төгрөг. Тоо ширхэг: 26,813.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
29175 837 9952056200021992000219906.96%143.00 19511052199363
874 817 0005085055000560005500056000010.13%5,150.00 5200041568503
1401 190 2008500850585058500850000.00%0.00 8250608500400
200001 081 30063555554540-14.29%-9.00 557136310260
2030294 87014514514914514902.76%4.00 1402014910
495267 30054054054054054000.00%0.00 530149550149
62242 038395039053949383038300-3.04%-120.00 383022394988
70154 0002200220022002200220000.00%0.00 22001424001000
1095 0001034095009500950095000-8.12%-840.00 950012118902
11880 109652700700652.1652.100.02%0.10 6521570028
10060 0007006006006006000-14.29%-100.00 600100601100
39058 50015015015015015000.00%0.00 150914117220
30028 80099.98969696960-3.98%-3.98 85302963150
3211 8003803803803623620-4.74%-18.00 36217633804841
605 10089858585850-4.49%-4.00 8010085282
24 8002300240024002400240004.35%100.00 2300248244830
            III ангилал. Үнийн дүн: 432,200.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,120.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
90234 900300026102610261026100-13.00%-390.00 300028
1000174 800152174.8174.8174.8174.8015.00%22.80
1015 7001441157015701570157008.95%129.00 135215157090
106 000529600600600600013.42%71.00
10800808080808000.00%0.00 7013008013387
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 346,378,592.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 3,728.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
2579246 564 96095.5995.5995.6895.5595.6800.09%0.09
114999 813 63286.3686.8786.8786.8786.8700.59%0.51

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо