Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
APU 6.45 0.86%|ZGE -1.02 -1.06%|TTL -15.00 -0.15%|MNP -25.60 -4.85%|GOV 560.00 2.67%|NEH -2,000.00 -7.69%|MIE 10.00 0.10%|SUU -1.46 -0.62%|HRM -2.00 -1.32%|HBO -2.82 -3.76%|RMC -0.27 -0.66%|DAH -1,010.00 -5.94%|UID -20.82 -3.92%|BTG -500.00 -3.45%|MCH 6.11 1.10%|BDS -10.00 -0.75%|TCK 0.00 0.00%|JTB -1.89 -3.00%|HGN -1.00 -1.11%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2017-10-20. Үнийн дүн: 54,859,117.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 57,621.


            I ангилал. Үнийн дүн: 41,570,692.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 45,679.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
3208124 185 162747.43755755745755753.880.86%6.45 755184775950
5285 121 600971597009700970097009700-0.15%-15.00 9680109700200
100385 039 200527.61550550500500502.01-4.85%-25.60 486499550697
2214 759 4002098021000218002100021500215402.67%560.00 215005822000288
751 800 000260002400024000240002400024000-7.69%-2,000.00 2400025280004
2735639 230235.18230240230235233.72-0.62%-1.46 23627012391781
126 1002610026100261002610026100261000.00%0.00 26100502750081
            II ангилал. Үнийн дүн: 2,563,545.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 11,821.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
1291 291 0001000010000110001000011000100100.10%10.00 10000721100020
3000450 000152150150150150150-1.32%-2.00 144.12001503000
4110296 52074.977777727272.15-3.76%-2.82 701000802700
4042163 18040.6440.540.5404040.37-0.66%-0.27 39.021000408958
289147 390530.82510510510510510-3.92%-20.82 495179520149
10140 000145001400014000140001400014000-3.45%-500.00 135001172503
6536 535555.97569569560560562.081.10%6.11 5571056950
2127 780133313201380132013801323-0.75%-10.00 132010138049
955 80062.9461.561.5616161.05-3.00%-1.89 60111563.52000
605 340908989898989-1.11%-1.00 80.14009010811
            III ангилал. Үнийн дүн: 159,900.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 10.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
10159 900170001599015990159901599015990-5.94%-1,010.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 10,564,980.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 111.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
11110 564 98096.295.1895.1895.1895.1895.18-1.06%-1.02

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо