Зөвлөмж
Зөвлөмж
APU -8.25 -1.44%|TTL 115.00 1.25%|JIV -101.00 -6.35%|LEN -0.95 -1.98%|GOV 40.00 0.19%|SUU 0.98 0.47%|ITL -2.50 -2.09%|MNP -13.21 -2.28%|MMX -200.00 -6.67%|HHS 178.00 14.97%|UID -40.00 -7.41%|JLT -2.00 -1.00%|GTL 0.00 0.00%|RMC 1.00 2.44%|TCK -180.00 -0.80%|BNG -2,980.00 -8.51%|BDS -8.00 -0.73%|ORD 465.00 15.00%|VIK 0.00 0.00%|JTB 9.00 10.59%|BHG 0.00 0.00%|HRM 0.00 0.00%|AZH 104.15 15.00%|NKT 18.97 15.00%|

Зөвлөмж

БиДиСЕК ҮЦК ХК нь 2007 онд “Санхүүгийн Зохицуулах Хороо”-ноос “Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ” үзүүлэх тусгай зөвшөөрлийг авсан ба уг үйлчилгээний хүрээнд үнэт цаасанд хөрөнгө оруулах сонирхолтой хувь хүн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хөрөнгө оруулалт хийхэд нь зөвлөх, санхүүжилт шаардлагатай байгаа компаниудад хөрөнгийн зах зээл дээрээс санхүүжилт татах боломжийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгөн ажиллаж эхэлсэн.
Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээг иргэдийн зөвлөгөө болон байгууллагын зөвлөхийн үйлчилгээ гэсэн үндсэн 2 чиглэлээр харилцагч нартаа хүргэдэг.