Хөрөнгө оруулалт
Хөрөнгө оруулалт
APU -2.52 -0.31%|TTL -50.00 -0.53%|SUU 0.18 0.08%|SHG 5.00 0.23%|ITL 17.25 15.00%|MMX 64.00 2.38%|GOV 140.00 0.59%|RMC 0.37 0.97%|GTL 0.00 0.00%|BEU 0.00 0.00%|UBH -1,050.00 -6.56%|HBO 4.90 8.17%|SHV -45.00 -1.96%|NIE 89.23 10.14%|BUK 62.00 14.76%|ADL 249.00 9.05%|MIB 18.00 15.00%|ALI 11.00 2.45%|UID 1.74 0.35%|JTB -0.28 -0.45%|HCH 46.50 15.00%|TUS 5.05 1.53%|

Хөрөнгө оруулалт

Эрхэм зорилго

Үндэсний үйлдвэрлэлийг хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн цогц үйлчилгээгээр дэмжих, олон улсын стандартад нийцсэн, санхүүгийн зах зээлд тэргүүлэгч компани болох.

Андеррайтерийн үйлчилгээ

Андеррайтерийн үйл ажиллагааны хүрээнд санхүүжилт шаардлагатай аж ахуйн нэгжүүдэд хөрөнгийн зах зээлийн хандлага, хөрөнгө оруулагчдын сонирхол, аж ахуйн нэгжийн онцлогийг нарийн судалсны үндсэнд тухайн компанид тохирсон хөрөнгө оруулалт босгох оновчтой хувилбаруудыг санал болгон, түүнийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хамтран ажилладаг.