Бусад өдрийн арилжаа
Бусад өдрийн арилжаа
JIV 8.00 0.53%|LEN -0.88 -1.86%|APU 9.91 1.57%|TTL -470.00 -4.61%|GOV -420.00 -1.87%|RMC 1.00 2.44%|MNP 0.00 0.00%|JTB 0.00 0.00%|MRX 1.51 4.80%|TAH 0.00 0.00%|UID -2.50 -0.50%|HGN 0.00 0.00%|BNG 2,000.00 6.25%|ETR -15.00 -13.04%|AOI 100.00 4.17%|JLT -5.00 -2.13%|ITL 0.00 0.00%|MCH 4.52 0.89%|SUU 0.00 0.00%|
    2018-04-25 өдөр нийт арилжааны үнийн дүн 0.00 төгрөг 0 ширхэг үнэт цаас арилжигдсан байна.