“АПУ” ХК НОГДОЛ АШГАА ТАРААЛАА

f0832fa386fbe21e5da5f57fa143981c

“АПУ” ХК 2016 оны ногдол ашигаа 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдөр  “Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв”дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулсан байна. Нийт 3,366 харилцагчийн 53,276,203 ширхэг хувьцаанд нэгжид 0.90 төгрөгийг тараажээ.