“АПУ” ХК 2015 ОНЫ НОГДОЛ АШГАА ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШУУЛЛАА.

“АПУ” ХК 2015 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 63 төгрөг тараасныг  2016 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр  Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр дамжуулан харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Эх сурвалж: schcd.mn