“Ард Даатгал” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийн мөнгө "Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршсан байна.

“Ард Даатгал” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийн мөнгө "Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршсан байна.

Бүртгэлийн өдөр: 2020 оны 04 сарын 09-ны өдөр

Нэгж хувьцаанд: 34 төгрөг

Хаалтын ханш: 706,09 төгрөг /2020.06.02-ний өдрийн байдлаар/