“АРД КРЕДИТ ББСБ” ХК-ИЙН 2019 ОНЫ НОГДОЛ АШИГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ҮЦТХТ-ИЙН ДАНСАНД БАЙРШСАН БАЙНА.

“Ард Кредит ББСБ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийн мөнгө үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламж дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршсан байна.

Бүртгэлийн өдөр: 2020 оны 04 сарын 08-ны өдөр

Нэгж хувьцаанд: 3.51 төгрөг

Хаалтын ханш: 75.01 төгрөг /2020.05.04-ний өдрийн байдлаар/