“АТАР ӨРГӨӨ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААЛАА

ATR

“Атар өргөө” ХК 2016 оны ногдол ашигаа 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр  “Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв”дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулсан байна. Нийт 174,136 ширхэг хувьцаатай ба нэгж хувьцаандаа 270.00 төгрөгийг тараажээ.