“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН 2019 ОНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН НОГДОЛ АШГИЙН МӨНГӨ ҮЦТХТ-ИЙН ДАНСАНД БАЙРШСАН БАЙНА.

“Гермес Центр” ХК-ийн 2019 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашиг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламж дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршсан байна.

Бүртгэлийн өдөр: 2020 оны 02 сарын 28-ны өдөр

Нэгж хувьцаанд: 3 төгрөг 69 мөнгө

Хаалтын ханш: 127 төгрөг /2020.05.04-ний өдрийн байдлаар/