“Гермес центр” ХК ногдол ашиг тараалаа

hrr

“Гермес центр” ХК  2016 оны сүүлийн хагас жилийн ашгаасаа ногдол ашиг хуваарилж “Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв”дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулсан байна.

Нийт 78,543,001 ширхэг хувьцаатай ба нэгж хувьцаандаа 3.66 төгрөгийг тараажээ.