ГОЛОМТ БАНК КАСТОДИАНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

2014 оны 8 дугаар сарын 27-нд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Голомт банканд  Үнэт цаасны зах зээлд Кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгосон бөгөөд өнөөдрөөс Голомт банкны үйлчилгээгээ албан ёсоор эхлүүллээ.

Өнгөрсөн хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв, Голомт банктай хамтран Үнэт цаасны зах зээлийн шинэ зарчмыг тодорхойлох, техникийн орчныг бүрдүүлэх, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хангах чиглэлээр олон ажил санаачлан гүйцэтгэснээс гадна дэлхийд санхүүгийн байгууллагын програм хангамжаар тэргүүлэгч "Nomura Research Institute"-тэй хамтран кастодиан банкны систем нэвтрүүллээ.
Кастодиан банк нь хөрөнгө оруулагчийн мөнгө, хувьцаа, бонд зэрэг үнэт цаасыг найдвартай хадгалах, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагатай тулгалт хийх, үнэт цаас хүлээн авах, шилжүүлэх, ногдол ашиг болон бусад орлогыг хүлээн авах, байршуулах, үнэт цаас худалдан авсан мөнгийг шилжүүлэх гэсэн үндсэн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага юм.
Тус банкны үйлчилгээг Монгол Улсад нэвтрүүлснээр хил дамнасан үнэт цаасны арилжаанд оролцох, мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид зэх зээлд нэвтрэх, дотоод руу чиглэсэн валютын урсгалыг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн ил, тод байдал сайжрах ач холбогдолтой юм.

 Эх сурвалж: МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ24