Засгийн газрын бондын 2 догч зах зээлд 99,933,120 дүнгээр арилжигдлаа

(BDSEC)- 2016/08/30. Өнөөдөр 13 ХК-ийн 13,1 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 33,142 ширхэг хувьцаа Засгийн Газрын бонд 99,9 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 1,008 ширхэгээр тус тус арилжаалагдлаа. BDS индекс 0.00%-тай 2,725.00 нэгж, Топ 20 индекс 0.02%-иар буурч 11,958.00 нэгжид хүрсэн үзүүлэлттэй байна.

BDS болон Топ-20 индексийн бууралтанд индексийн сагсанд багтах Мерекс /MRX/ 6.35% буурсан, Сүү /SUU/ 1.68% буурсан үзүүлэлтүүд нөлөөлжээ.

Арилжаанд хамгийн их үнийн дүнтэй арилжаалагдсан үнэт цаасанд АПУ /APU/ 5.5 сая төгрөг, Говь /GOV/ 2.9 cая төгрөгөөр арилжаалагдсан нь тооцогдож байгаа бөгөөд эдгээр нь нийт үнийн дүнгийн 7.5%-ийг эзэлж байна.

Тоо ширхэгээр хамгийн их арилжигдсан үнэт цаас Сүү /SUU/ ХК-ийн хувьцаа байсан бөгөөд 17,211 ширхэг арилжигдсан байна.

ОНЦЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТ       

Идэвхитэй арилжигдсан үнэт цаас Үнэ Үнийн дүнгээр
АПУ /APU/ 405.37 5,544,718
Говь /GOV/ 8,310 2,941,900
Сүү /SUU/ 135.76 2,336,578
Ханш өссөн үнэт цаас Үнэ % Өөрчлөлт
Баянгол /BNG/ 41,960 +10.42
Оллоо /OLL/ 87.9 +6.55
Атар өргөө /ATR/ 65,000 +4.84

Ханш буурсан үнэт цаас Үнэ % Өөрчлөлт
Мерекс /MRX/ 70 -6.35
Сүү /SUU/ 135.76 -1.68
АПУ /APU/ 405.37 -1.25

Бонд Үнэ Тоо ширхэг
Засгийн Газрын үнэт цаас/ZGEB-BL-25/10/16-A0068-0

 

99,140

 

1,008