ЗГҮЦ-ны 2догч зах зээлийн арилжаагаар 2,418ш үнэт цаас 241.1 сая төгрөгөөр арилжигдлаа.

Daily Market Update Feb 08