“ЗООС ГОЁЛ” ХК, “ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК НОГДОЛ АШГАА ТАРААЛАА

dividends

2018 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн байдлаар дараах ХК-иуд ногдол ашгаа “ҮЦТХТ” ХХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигч-дийнхээ дансанд байршуулсан байна.

Д/д   Нэр   Огноо Бүртгэх өдөр Н/А тараасан огноо   Нэгж Хувьцааны тоо Мөнгөн дүн
1 Зоос гоёл ХК 2007 2/18/2008 3/9/2018 10 877 248 8 772 480
2 Зоос гоёл ХК 2009 2/27/2010 2/8/2018 10 910 207 9 104 840
3 Зоос гоёл ХК 2010 2/22/2011 2/2/2018 10 951 352 9 513 520
4 Зоос гоёл ХК 2017 3/12/2018 4/4/2018 9 000 798 7 182 000
5 Гермес центр ХК 2017 2/15/2018 3/12/2018 4.5 11 196 844 50 385 978

 

Эх сурвалж: Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв