ЗООС ГОЁЛ, ХҮРД КОМПАНИУД НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

ZOO

Зоос гоёл ХК нь ТУЗ-ийн 2017 оны 02 сарын 13-ны өдрийн №17 тоот тогтоолоор, Хүрд ХК нь ТУЗ-ийн 2017 оны 02 сарын 16-ны өдрийн №03 тоот тогтоолоор тус тус ногдол ашиг тараахаар шийдвэрлэжээ.

Нэр Хувьцааны тоо Ногдол ашиг/1-ширхэг/ Нийт /сая/ Тараах хэлбэр
Зоос гоёл 13,038 6000 78.2 Өөрийн байранд
Хүрд 135,266 755 102.1 Өөрийн байранд