“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН 2019 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙН МӨНГӨ "ҮЦТХТ" ДАХЬ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШСАН БАЙНА.

“Лэндмн ББСБ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийн мөнгө "Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршсан байна.

Бүртгэлийн өдөр: 2020 оны 02 сарын 25-ны өдөр

Нэгж хувьцаанд: 1.35 төгрөг

Хаалтын ханш: 36.22 төгрөг /2020.05.04-ний өдрийн байдлаар/