“Материал импекс” ХК 2015 оны ногдол ашигаа тараалаа

construction

“Материал импекс” ХК 2015 оны ногдол ашиг болох 36.9 сая төгрөгийг  2017.03.06-ний өдөр “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ” ТӨХХК дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулсан байна.  Нийт 1,368,206 ширхэг хувьцаатай ба нэгж хувьцаандаа 27 төгрөгийг тараажээ.