“МИК ХОЛДИНГ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААЛАА

MIK

“Мик холдинг” ХК 2016 оны ногдол ашигаа 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр  “Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв”дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулсан байна. Нийт 20,709,320 ширхэг хувьцаатай ба нэгж хувьцаандаа 424.44 төгрөгийг тараажээ.54