ЗГ-ын бондын арилжаа маргааш явагдана

Gbond
                       28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай жилийн 13.871%-ийн хүүтэй, 100,000 ширхэг Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг
МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр арилжаа явагдана.

 

 ЗГҮЦ-ны төрөл Арилжааны симбол  Тоо хэмжээ /ширхэг/ Үнийн дүн /тэрбум төгрөг/ Хугацаа /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр * Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь) Захиалга эхлэх өдөр Арилжаа хаах өдөр
 ЗГХБ-Б-28-337 100,000 10.0 28 Хямдралтай 13.871% 2015.11.04 2015.11.10