Careers
Careers
ONH 1,200.00 0.00%|APU 0.00 0.00%|TNG 673.00 14.90%|AAR 75.00 0.80%|MFG 3.89 0.39%|ERD 19.69 2.27%|MND 0.20 0.20%|TUM 7.22 1.93%|ADB -4.25 -1.98%|GOV 2.71 0.83%|MFC 0.03 0.04%|AIC -6.00 -0.44%|XOC 0.02 0.01%|MNP -32.00 -2.67%|BUN 1,000.00 0.63%|SUU 1.62 0.40%|TTL 25.00 0.31%|BNG 3,020.00 9.91%|LEN 0.52 1.21%|ITL 1.18 1.19%|INV 0.00 0.00%|BEU -21.00 -2.06%|NEH -0.07 -0.30%|BOD -0.04 -0.03%|MBW 0.91 0.46%|SUL 2,900.00 3.81%|AMT -2.03 -2.90%|HGN -1.61 -2.14%|UID 16.00 0.43%|JTB 1.67 2.64%|RMC 0.90 3.75%|HRM 1.00 0.79%|MRX 0.99 4.30%|MIK -850.00 -5.72%|SIL 0.00 0.00%|SHV -261.00 -13.10%|TCK -700.00 -3.08%|MMX 0.00 0.00%|ADL 0.00 0.00%|CHR 53.00 14.06%|ETT 0.00 0.00%|OLL 0.00 0.00%|
application
1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
2. БОЛОВСРОЛ

2.1 Эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол /Ерөнхий боловсролын болон их, дээд сургуулиуд орно /суралцаж байгааг оруулна/
Ямар сургууль, курс * Өдрийн анги, оройн анги, бусад * Элсэн орсон он,сар * Төгссөн он, сар * Боловсрол * Эзэмшсэн мэргэшил * Зэрэг /бакалавр, магистр/ * Голч дүн *

2.2 Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин/ маш сайн, сайн, дунд, муу/
Гадаад хэл * Ярьсаныг ойлгох * Ярих * Дүрмийн мэдлэг * Орчуулга Монголоос * Орчуулга Гадаадаас *
3. АЖЛЫН ТУРШЛАГА
Оюутан байх үеийн сонгуульт болон нийгмийн ажлуудыг оруулна
4. ПРОГРАМЫН УР ЧАДВАР
Та эзэмшсэн программын талаархи мэдээлээ доорхи хүснэгтэнд бичнэ

Програмын нэр Бүрэн эзэмшсэн Сайн эзэмшсэн Хэрэглээний түвшинд Анхан шатны түвшинд
Word
Excel
Интернет орчны програмууд

5. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ
Эцэг, эх, эхнэр хүүхдийг оролцуулна

6. ХЗЗ-тэй холбоотой этгээд байдаг эсэх?
Таны гэр бүлийнхэн, найз нөхөд, хамаатан саднаас хөрөнгийн зах зээл дээр болон зах зээлтэй холбоотой байгууллагад ажилладаг хүн байгаа бол доорхи хүснэгтэнд бичих

7. ТОДОРХОЙЛОЛТ
Гэр бүлийн гишүүдээс бусад таныг тодорхойлж чадах 3 хүнийг бичих

8. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

8.1 Та өөрийнхөө давуу тал буюу онцлох чадвар, авьяас: /спорт, урлаг, мэргэжлийн/

8.2 Та өөрийнхөө сул талыг бичнэ үү

8.3 Таны ойрын 5 жилийн төлөвлөгөө

8.4 Өөрийгөө 3 өгүүлбэрээр тодорхойлон бичнэ үү

8.5 Таны одоогийн эрүүл мэндийн байдал/мэс засал, архаг өвчиний талаар/

8.6 Та ямар мэргэжлээр ажиллахыг сонирхож байна вэ? Яагаад?

8.7 Хувь хүний онцлог, чадварууд (Та өөрийн чадварыг 1-5 оноогоор үнэлнэ үү. 5-маш сайн, 4-сайн, 3-дунд зэрэг, 2-муу, 1-маш муу)
Ур чадварын нэр 1 2 3 4 5
Шийдвэр гаргах
Шинийг санаачлах
Өөрийгөө хөгжүүлэх
Өөрчлөлтөнд дасан зохицох
Ажлын ачаалал даах
Цаг баримтлах
Цагийг үр бүтээлтэй ашиглах
Бусдын сонсож, санал, шүүмжлэлийг хүлээж авах
Өөрийн үзэл бодлыг зөв, оновчтой илэрхийлэх
Бусдыг урамшуулах
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх
Бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэж дэмжлэг үзүүлэх
Мэдлэг, мэдээллээ бусадтай хуваалцах

8.8 Таны хүсэж буй цалингийн хэмжээ
500,000-550,000 550,000-600,000 600,000-700,000 600,000-700,000 800,000-900,000 900,000-1,000,000 1,000,000-1,200,000 1,200,000-аас дээш


8.9 Таны сонирходог тоглож чаддаг спортын төрөлөө бичнэ үү

8.10 Хуулийн байгууллагаас ял шийтгэл эдлэж байсан эсэх. / хэрэв тийм бол хэзээ, юуны учир /

8.11 Оршин суугаа хаяг

8.12 Холбоо барих

8.13 Онлайн холбогдох

8.14 Жолооны үнэмлэх

8.15 Та манай ажлын байрын талаархи мэдээллийг хаанаас олж авсан бэ?

8.16 Оюутан байхдаа болон ажиллаж байх хугацаан дахь авч байсан бүх шагнал, өргөмжлөл, нэр дэвшсэн байдал? /спорт, урлаг, нийгмийн ажлуудын шагнал, өргөмжлөлүүдийг хамруулна/
Шагналын нэр Ямар байгууллагаас шагнасан Огноо Нэр дэвшсэн, шагнуулсан шалтгаан
Анкетыг үнэн зөв бөглөсөн *
Баталгааны хэсэг