ЭРДЭНЭ РЕСУРС-Д ЭРИК СПРОТТ $15 САЯ КАНАД ДОЛЛАРЫН ХѲРѲНГѲ ОРУУЛЖ, НИЙТ $20 САЯ КАНАД ДОЛЛАРЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН БАГЦЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) (“Эрдэнэ Ресурс” эсвэл “Компани” гэх) нь нийт хаалттай санхүүжилтийн хүрээнд $20 сая кан.долларын хѳрѳнгѳ оруулалт татан тѳвлѳрүүлж байгаа бѳгѳѳд ноён Эрик Спротт $15 сая кан.долларын хѳрѳнгѳ оруулж, санхүүжилтийн багцын тэргүүн захиалагч болсныг дуулгахад таатай байна. Энэхүү санхүүжилтийн тэргүүн зѳвлѳхѳѳр Paradigm Capital, хамтрагч санхүүгийн зѳвлѳхѳѳр Haywood Securities ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй

Eric Sprott invested C$15M in Erdene today as part of a C$20M financing - a strong endorsement of Erdene’s high-grade Bayan Khundii Gold Project and the prospectivity of the wider Khundii District.

For full release