'ТҮШИГ УУЛ'ХК ТЕНДЕР САНАЛ ЗАРЛАЛАА

1.1.1

Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэхь заалт, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн  22.1 дэхь заалт ,Хувьцаат компаний хувьцааг худалдан авах санал гаргах, худалдан авах ажиллагааны тухай журмын 3.1  дэхь заалтуудад тус тус заасны дагуу “Түшиг уул” ХК-ийн нийт хувьцааны 80,3 хувь буюу 3,508,410 ширхэг хувьцааг  нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд компаний жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн нийт 837,360 ширхэг хувьцааг 2015.05.10-2016.06.10 хооронд  нийт 30 хоногийн хугацаанд нэг бүрийг нь 493 /дөрвөн зуун ерэн гурван/ төгрөгөөр худалдан авахаар санал гаргасан байна.

Хувьцааны худалдан авах төлбөр гүйцэтгэх өдөр 2016.06.11

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг та өөрийн үйлчлүүлдэг Үнэт Цаасны компаниас авна уу.

Эх сурвалэж:МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ