“ТЕХНИК ИМПОРТ” ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААЛАА

teh

“Техник импорт” ХК 2015 оны ногдол ашигаа 2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр  “Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв”дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулсан байна. Нийт 1,446,755 ширхэг хувьцаатай ба нэгж хувьцаандаа 180.00 төгрөгийг тараажээ.