“УЛААНБААТАР ХИВС” ХК-ИЙН 2019 ОНЫ НОГДОЛ АШИГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШСАН БАЙНА.

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2019 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашиг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламж дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршсан байна.

Бүртгэлийн өдөр: 2020 оны 03 сарын 06-ны өдөр

Нэгж хувьцаанд: 270 төгрөг

Хаалтын ханш: 16000 төгрөг /2020.05.04-ний өдрийн байдлаар/