УНДРАГА ӨМНӨГОВЬ ХК НОГДОЛ ХУВЬ ТАРААЛАА

Ундрага Өмнөговь ХК (UND:MO) -ийн 94,775 ширхэг хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах шийдвэр гаргасантай холбогдуулан ҮЦТХТөв дээрх харилцагчдын дансанд ногдол хувь байршуулсан байна. Нэгж хувьцаанд 1,394 /Нэг мянга гурван зуун ерэн дөрөв/  төгрөг тараажээ.