Өнөөдрийн үнэт цаасны арилжаагаар 50.0 мянган ширхэг үнэт цаас арилжигдлаа

Daily Market Update Feb 06