Өнөөдөр “БиДиСек” ХК-ийн хувьцаа идвэхитэй арилжигдлаа

(BDSEC)- 2016/06/16. Өнөөдөр 9 ХК-ийн 17,1 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 9,056 ширхэг хувьцаа арилжаалагдлаа. BDS индекс 0.01%-иар буурч 2,545.00 нэгж, Топ 20 индекс 1.19%-иар буурч 10,876.00 нэгжид хүрсэн үзүүлэлттэй байна.

BDS болон Топ-20 индексийн бууралтанд индексийн сагсанд багтах Мик /MIK/ 9.47% буурсан, Ремикон /RMC/ 5.72% буурсан үзүүлэлтүүд нөлөөлжээ.

Арилжаанд хамгийн их үнийн дүнтэй арилжаалагдсан үнэт цаасанд Говь /GOV/ 7.9 сая төгрөг БиДиСек /BDS/ 5.5 cая төгрөгөөр арилжаалагдсан нь тооцогдож байгаа бөгөөд эдгээр нь нийт үнийн дүнгийн 78.87%-ийг эзлэж байна.

Тоо ширхэгээр хамгийн их арилжигдсан үнэт цаас БиДиСек /BDS/ ХК-ийн хувьцаа байсан бөгөөд 3,983 ширхэг арилжигдсан байна.

ОНЦЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТ       

Идэвхитэй арилжигдсан үнэт цаас Үнэ Үнийн дүнгээр
Говь /GOV/ 7,560 7,929,135
БиДиСек /BDS/ 1,400 5,576,200
Гутал /GTL/ 16,000 1,760,020
Ханш өссөн үнэт цаас Үнэ % Өөрчлөлт
Монгол шуудан /MNP/ 294.49 +5.08
Мик /MIK/ 12,990 +1.72
Улсын их дэлгүүр /UID/ 501 +0.01

Ханш буурсан үнэт цаас Үнэ % Өөрчлөлт
БиДиСек /BDS/ 1,400 -6.67
Э-Транс ложистикс /ETR/ 99 -5.71
Говь /GOV/ 7,560 -5.08