Өнөөдөр 24,174,685,413 тэрбум төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдлаа

(BDSEC)- 2016/09/05. Өнөөдөр 14 ХК-ийн 17,6 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий 30,517 ширхэг хувьцаа Засгийн Газрын бонд 24,1 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 2,067,798 ширхэгээр тус тус арилжаалагдлаа. BDS индекс 0.01%-иар буурч 2,664.00 нэгж, Топ 20 индекс 0.13%-иар буурч 11,700.00 нэгжид хүрсэн үзүүлэлттэй байна.

BDS болон Топ-20 индексийн бууралтанд индексийн сагсанд багтах Түшиг Уул /TUS/ 14.91% буурсан, Газар сүлжмэл /SUL/ 5.50% буурсан үзүүлэлтүүд нөлөөлжээ.

Арилжаанд хамгийн их үнийн дүнтэй арилжаалагдсан үнэт цаасанд АПУ /APU/ 7.9 сая төгрөг, Таван толгой /TTL/ 4.3 cая төгрөгөөр арилжаалагдсан нь тооцогдож байгаа бөгөөд эдгээр нь нийт үнийн дүнгийн 0.05%-ийг эзэлж байна.

Тоо ширхэгээр хамгийн их арилжигдсан үнэт цаас МИК /MIK/ ХК-ийн хувьцаа байсан бөгөөд 2,066,790 ширхэг арилжигдсан байна.

ОНЦЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТ       

Идэвхитэй арилжигдсан үнэт цаас Үнэ Үнийн дүнгээр
АПУ /APU/ 385.81 7,929,485
Таван толгой /TTL/ 1,357 4,260,860
Говь /GOV/ 8,860 1,639,150
Ханш өссөн үнэт цаас Үнэ % Өөрчлөлт
Говь /GOV/ 8,860 +3.75
Адуун чулуун /ADL/ 1,449 +1.33
Сүү /SUU/ 131 +0.72

Ханш буурсан үнэт цаас Үнэ % Өөрчлөлт
Түшиг Уул /TUS/ 411 -14.91
Газар сүлжмэл /SUL/ 40,520 -5.50
Таван толгой /TTL/ 1,357 -2.37

Бонд Үнэ Тоо ширхэг
Засгийн Газрын үнэт цаас/ZGEB-BL-25/10/16-A0068-0

 

98,860

 

1,008

МИК /MIK/ 11,640 2,066,790