Өнөөдөр 30 ХК-ийн үнэт цаас арилжигдсанаас 8 ХК-ийн ханш өсч, 15 ХК-ийн ханш буурчээ

Daily Market Update Jan 27