Өнөөдөр MSE Топ-20 индекс 0.2% өсч 20,786.81 нэгж боллоо

Өнөөдөр MSE Toп-20 индекс 0.2% өсч 20,786.81 нэгжид хүрсэн бол MSE All индекс 0.1% өсч 1,155.2 нэгжид хүрч хаагдлаа.
МХБ-ийн арилжаагаар 239.18 мянган ширхэг үнэт цаас 86.40 сая төгрөгөөр арилжигдлаа.
Хамгийн идэвхитэй арилжигдсан хувьцаагаар  АПУ (APU) 42.94 сая, ТАВАНТОЛГОЙ (TTL) 11.38 сая,  Говь (GOV) 32.98 сая, НОГООН ХӨНЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ (JLT) 5.19 сая, ЖИНСТ-УВС (JIV) 4.94сая,  төгрөгийн үнийн дүнтэй арилжигдлаа.
Хамгийн их өсөлттэй хувьцаагаар НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ (JLT) 14.99% өсч 73.47 төгрөг, БАГАНУУР (BAN) 14.51% өсч 2,383 төгрөгт хүрч хаагдлаа.
Өнөөдөр 9 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 7 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 3 хувьцаат компанийн ханш тогтвортой байлаа.
Хамгийн их бууралттай хувьцаагаар МОНГОЛ САВХИ (UYN) 3.62% буурч 771 төгрөг, АЙТҮҮЛС  (ITLS) 3.01% буурч 152.98 төгрөгт хүрч хаагдлаа.

ИДЭВХИТЭЙ АРИЛЖАГДСАН ХААЛТ ҮНИЙН ДҮН
АПУ 681.16 42,941,451.50
ТАВАН ТОЛГОЙ 9,725 11,386,625.00
ГОВЬ 24,020 7,035,100.00
НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ 73.47 5,195,063.70
ЖИНСТ-УВС 1,656 4,939,260.00
ХАНШ ӨССӨН ХААЛТ  ӨӨРЧЛӨЛТ %
НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ 73.47 14.99
БАГАНУУР 2,383 14.51
ЖЕНКО ТУР БЮРО 64.72 4.38
МЕРЕКС 30 3.44
ЖИНСТ-УВС 1,656 1.22
ХАНШ БУУРСАН                                      ХААЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ %
МОНГОЛ САВХИ 771 3.62
АЙТҮҮЛС 152.98 3.01
МОГОЙН ГОЛ 9,515 3.00
СҮҮ 251.82 0.95
АДУУН ЧУЛУУ 3,075 0.80