Өнөөдөр MSE ALL индекс 0.74% буурч 1,151.18 нэгж боллоо

Өнөөдөр MSE All индекс 0.74% буурч 1,151.18 нэгжид хүрч хаагдлаа.
МХБ-ийн арилжаагаар 142.6 мянган ширхэг үнэт цаас 130.26 сая төгрөгөөр арилжигдлаа.
Хамгийн идэвхитэй арилжигдсан хувьцаагаар ТАВАНТОЛГОЙ (TTL) 48.01 сая, АПУ (APU) 19.48 сая, Говь (GOV) 20.41 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй арилжигдлаа.
Хамгийн их өсөлттэй хувьцаагаар НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ (JLT) 14.98% өсч 55.56 төгрөг, МОН НАБ (MNB) 14.95% өсч 2,130 төгрөгт хүрч хаагдлаа.
Өнөөдөр 11 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 12 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 3 хувьцаат компанийн ханш тогтвортой байлаа.
Хамгийн их бууралттай хувьцаагаар БИНСЭ (BHR) 14% буурч 350 төгрөг, УБ-БҮК (BUK)11.08% буурч 400.16 төгрөгт хүрч хаагдлаа.

ИДЭВХИТЭЙ АРИЛЖИГДСАН             ХААЛТ ҮНИЙН ДҮН
ТАВАН ТОЛГОЙ 9,290 48,010,300
ГОВЬ 24,220 20,419,900
АПУ 686.27 19,148,218
ХАНШ ӨССӨН                         ХААЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ %
НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ 55.56 14.98
МОН-НАБ 2,130 14.95
НЭХЭЭСГҮЙ ЭДЛЭЛ 2,500 13.64
ХАНШ БУУРСАН                                       ХААЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ %
БИНСЭ 350 -14
УБ-БҮК 62.63 11.08