Өнөөдөр MSE Toп-20 индекс 0.60% буурч 20,739.92 нэгж боллоо

Өнөөдөр MSE Toп-20 индекс 0.60% буурч 20,739.92 нэгжид хүрсэн бол MSE All индекс 0.79% өсч 1,159.8 нэгжид хүрч хаагдлаа.
МХБ-ийн арилжаагаар 494.91 мянган ширхэг үнэт цаас 194.84 сая төгрөгөөр арилжигдлаа.
Хамгийн идэвхитэй арилжигдсан хувьцаагаар ТАВАНТОЛГОЙ (TTL) 53.75 сая, АПУ (APU) 38.7 сая, Говь (GOV) 32.98 сая,  ЖИНСТ-УВС (JIV) 20.92сая, АЙТҮҮЛС (ITLS) 9.3 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй арилжигдлаа.
Хамгийн их өсөлттэй хувьцаагаар Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл (JLT) 14.99% өсч 42.02 төгрөг, Хүннү менежмент (HBZ) 14.98% өсч 30.69 төгрөгт хүрч хаагдлаа.
Өнөөдөр 11 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 16 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан бол 5 хувьцаат компанийн ханш тогтвортой байлаа.
Хамгийн их бууралттай хувьцаагаар УВС ЧАЦАРГАНА (CHR) 14.68% буурч 546 төгрөг, МАТЕРИАЛИМПЕКС  (MIE) 14.67% буурч 9,300 төгрөгт хүрч хаагдлаа.

ИДЭВХИТЭЙ АРИЛЖИГДСАН             ХААЛТ ҮНИЙН ДҮН
ТАВАН ТОЛГОЙ 9,105 53,758,310
АПУ 696.46 38,740,645
ГОВЬ 24,780 32,985,660
ЖИНСТ УВС 1,537 20,925,600
АЙТҮҮЛС 167.26 9,344,405
ХАНШ ӨССӨН ХААЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ %
МОНГОЛ ШЕВРО 1,357 15
Е-МОНИЕ 716.79 14.99
НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ 48.32 14.99
ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ 35.29 14.98
МИК ХОЛДИНГ 11,050 10.50
ХАНШ БУУРСАН                                       ХААЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ %
УВС ЧАЦАРГАНА 546 -14.68
МАТЕРИАЛИМПЕКС 9,300 -14.67
МОНГОЛ НЭХМЭЛ 6,000 -14.22
ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ 80,000 -14.08
МЕРЕКС 27 -10.00