Өнөөдөр MSE TOP-20 индекс 0.03% өсч 20,746 нэгж боллоо

Өнөөдөр MSE Toп-20 индекс 0.03% өсч 20,746 нэгжид хүрсэн бол MSE All индекс 0.24% өсч 1,153.99 нэгжид хүрч хаагдлаа.
МХБ-ийн арилжаагаар 72.50 мянган ширхэг үнэт цаас 399.72 сая төгрөгөөр арилжигдлаа.
Хамгийн идэвхитэй арилжигдсан хувьцаагаар ТАВАНТОЛГОЙ (TTL) 50.94 сая, АПУ (APU) 12.3 сая,  АЙТҮҮЛС (ITLS) 9.3 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй арилжигдлаа.
Хамгийн их өсөлттэй хувьцаагаар НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ (JLT) 14.99% өсч 63.89 төгрөг, АВТО ИМПЕКС (AOI) 14.98% өсч 2,249 төгрөгт хүрч хаагдлаа.
Өнөөдөр 8 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 11 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан байна.
Хамгийн их бууралттай хувьцаагаар БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА (BHL) 14.71% буурч 400 төгрөг, ХАСУ МАНДАЛ (HSR) 10.00% буурч 3,600 төгрөгт хүрч хаагдлаа.

ИДЭВХИТЭЙ АРИЛЖИГДСАН              ХААЛТ ҮНИЙН ДҮН
ТАВАНТОЛГОЙ 9,615 50,943,184
АПУ 684.28 12,330,083
АЙТҮҮЛС 157.73 4,894,557
ХАНШ ӨССӨН ХААЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ %
НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ 63.89 14.99
АВТО ИМПЕКС 2,249 14.98
ХАНШ БУУРСАН                                        ХААЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ %
БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА 400 14.71
ХАСУ МАНДАЛ 3,600 10.00