6 САР БОЛОН 3 ЖИЛИЙН ХУГАЦААТАЙ, 20 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ЗГҮЦ АРИЛЖИГДАНА

 28 долоо хоног буюу 6 сарын хугацаатай, жилийн 14.00%-ийн хүүтэй, 100,000  ширхэг болон 156 долоо хоног буюу 3 жилийн хугацаатай, жилийн 15.75%-ийн хүүтэй, 100,000 ширхэг Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд 12 дугаар сарын 22-ний өдөр арилжаа явагдана.

 ЗГҮЦ-ны төрөл Арилжааны симбол Тоо хэмжээ /ширхэг/ Үнийн дүн /тэрбум төгрөг/ Хугацаа /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр * Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь) Захиалга эхлэх өдөр Арилжаа хаах өдөр
ЗГХБ-Б-28-344 - 100,000 10.0 28 Хямдралтай 14.000% 2015.12.16 2015.12.22

 

ЗГҮЦ-ны төрөл Арилжааны симбол Тоо хэмжээ /ширхэг/ Үнийн дүн /тэрбум төгрөг/ Хугацаа /жил/ Хүү төлөгдөх хэлбэр * Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь) Захиалга эхлэх өдөр Арилжаа хаах өдөр
ЗГЭБ-У-156-345 -