2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ӨДӨР АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

932133template

12 долоо хоног буюу 3 сарын хугацаатай, жилийн 13.560%-ийн хүүтэй ЗГ-ын богино хугацаат жижиглэнгийн үнэт цаас, 3 жилийн хугацаатай, жилийн 15.750%-ийн хүүтэй, ЗГ-ийн урт хугацаат үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр арилжаа явагдана.

3 сарын хугацаатай ЗГҮЦ-ны мэдээлэл

ЗГҮЦ-ны төрөл Арилжааны симбол Тоо хэмжээ /ширхэг/ Үнийн дүн /тэрбум төгрөг/ Хугацаа /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр * Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь) Захиалга эхлэх өдөр Арилжаа хаах өдөр
ЗГХБ-Б-12-350 - 100,000 10.0 12 Хямдралтай 13.560% 2016.01.19 2016.01.25

 

3 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны мэдээлэл

ЗГҮЦ-ны төрөл Арилжааны симбол Тоо хэмжээ /ширхэг/ Үнийн дүн /тэрбум төгрөг/ Хугацаа /жил/ Хүү төлөгдөх хэлбэр * Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь) Захиалга эхлэх өдөр Арилжаа хаах өдөр
 ЗГЭБ-У-156-351 - 100,000 10.0 3 Хагас жил бүр 15.750% 2016.01.19 2016.01.25

 

 Урт хугацаат ЗГҮЦ-ны купоны төлбөр нь 2016.05.15, 2016.11.15, 2017.05.15, 2017.11.15, 2018.05.15, 2018.11.15, 2019.01.25-ны өдрүүдэд хийгдэх болно.