2016 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 8-НЫ ӨДӨР АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

932133template

52 долоо хоног буюу 1 жилийн хугацаатай, жилийн 14.941%-ийн хүүтэй ЗГ-ын богино хугацаат жижиглэнгийн үнэт цаас болон 3 жилийн хугацаатай, жилийн 15.750%-ийн хүүтэй, ЗГ-ийн урт хугацаат үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд 2 дугаар сарын 8-ны өдөр арилжаа явагдана.

1 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны мэдээлэл:

ЗГҮЦ-ны

төрөл

Арилжааны симбол Тоо хэмжээ /ширхэг/ Үнийн дүн /тэрбум төгрөг/ Хугацаа /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь) Захиалга эхлэх өдөр Арилжаа хаах өдөр
ЗГХБ-Б-52-353 - 150,000 15.0 52 Хямдруулалттай 14.941% 2016.02.03 2016.02.08

 

3 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны мэдээлэл:

ЗГҮЦ-ны

төрөл

Арилжааны симбол Тоо хэмжээ /ширхэг/ Үнийн дүн /тэрбум төгрөг/ Хугацаа /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь) Захиалга эхлэх өдөр Арилжаа хаах өдөр
ЗГЭБ-У-156-354 - 100,000 10.0 3 Хагас жил бүр 15.750% 2016.02.03 2016.02.08
  1. Урт хугацаат ЗГҮЦ-ны купоны төлбөр нь 2016.05.15, 2016.11.15, 2017.05.15, 2017.11.15, 2018.05.15, 2018.11.15, 2019.02.08-ны өдрүүдэд хийгдэх болно.
    2. Хүүгийн хувь хэмжээ:Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.