2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 30-НД АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

sangiin yam logo

39 долоо хоног буюу 9 сарын хугацаатай, жилийн 13.524 хувийн хүүтэй ЗГ-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд  5 дүгээр сарын 30-нд арилжаа явагдана.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /39 долоо хоногтой /

  1. 1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                        Монгол Улсын Сангийн яам
    2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:            Олон нийтэд санал болгох
    3. Нэрлэсэн үнэ:                                             100,000 төгрөг
    4. Нийт гаргах тоо:                                         260,000 ширхэг
  2. 5 . Хямдруулсан үнэ:                                      90,814.00 ₮
 Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

 

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо 
260,000 26.0 39 Хямдруулалттай 13.524% 90,814.00 2017.05.30 2018.02.27

 

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн бирж