2017 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 25-НД АРИЛЖИГДАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

sangiin yam logo

52 долоо хоног буюу 1жилийн хугацаатай, жилийн 11.625 хувийн хүүтэй ЗГ-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд  7 дугаар сарын 25-нд арилжаа явагдана.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /52 долоо хоногтой /

Үнэт цаас гаргагчийн нэр:                         Монгол Улсын Сангийн яам
2. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:          Олон нийтэд санал болгох
3. Нэрлэсэн үнэ:                                         100,000 төгрөг
4. Нийт гаргах тоо:                                     70,000 ширхэг

5 . Хямдруулсан үнэ:                                  89,611

Тоо хэмжээ
/ширхэг/
Үнийн дүн
/тэрбум төгрөг/
Хугацаа /7 хоног/ Үнэт цаасны төрөл Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь)

 

Хямдруулсан

үнэ

Арилжаа явагдах  өдөр Бондын хугацаа дуусах огноо
70,000 7.0 52 Хямдруулалттай Хугацааны эцэст нэрлэсэн үнээр 11.625% 89,611.00 2017.07.25 2018.07.24

ЭХ СУРВАЛЖ: Монголын Хөрөнгийн Бирж

sangiin yam logo