2020 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хувиарлахаар шийдвэрлэсэн хувьцаат компаниуд

Өнөөдрийн байдлаар 2020 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хувиарлахаар шийдвэрлэсэн хувьцаат компаниуд
Тайлбар
- Бүртгэлийн өдөр нь хувьцаат компаниас тухайн жилийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг эцэслэн гаргадаг өдөр юм. Бүртгэлийн өдөр хүртэл компанийн хувьцааг эзэмшиж байгаа бүх хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг олгоно.
- “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХХК нь “Үнэт цаасны тухай хууль”-д зааснаар Үнэт цаас гаргагч болон бусад оролцогчтой байгуулсан гэрээний үндсэн дээр үнэт цаасыг хадгалах, түүнтэй холбоотой бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааг эрхлэх, биржийн болон биржийн бус арилжааны өмчлөх эрхийг баталгаажуулан бүртгэх, кастодианы үйлчилгээг хавсран эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд юм.
         2021 онд ногдол ашиг тараах ХК
ХК нэр Ногдол ашгийн дүн /Нэгжид/ Ногдол ашигт тарааж буй хэмжээ Бүртгэлийн өдөр Тараах өдөр
1 Лэндмн ХК 0.55₮           447,800,000.00 21.04.30-ны өдөр ҮЦ дансаар
2 Тандем Инвест ББСБ ХК 0.2₮           199,200,000.00 21.06.30-ны өдөр ҮЦ дансаар
3 Талх Чихэр ХК 225₮           230,300,000.00 21.10.01-с компанийн байрандээр
4 Тахь-Ко ХК 108₮           128,500,000.00 21.05.01-ний дотор ҮЦ дансаар
5 Түмэн Шувуут ХК 8₮       1,600,000,000.00 21.05.21-ний өдрөөс эхлэн ҮЦ дансаар
6 Гутал ХК 1120₮       1,700,000,000.00 21.05.05-ний өдрөөс эхлэн ҮЦ дансаар
7 Мах Импекс ХК 70₮           304,000,000.00 21.10.01-с компанийн байрандээр
8 Улаанбаатар хивс ХК 600₮           242,800,000.00 21.06 сард багтаан ҮЦ дансаар
9 Монгол Базальт ХК 2.87₮           160,200,000.00 21.06.30-ны өдөр ҮЦ дансаар
10 Бодь Даатгал ХК 5₮       1,100,000,000.00 21.12.31-ны дотор ҮЦ дансаар
11 Ард Кредит ББСБ ХК 3.57₮       1,000,000,000.00 21.06.30-ны дотор ҮЦ дансаар
12 Ард Даатгад ХК 40₮       1,000,000,000.00 21.07.30-ны дотор ҮЦ дансаар
13 Улаанбаатар БУК ХК 30₮       3,900,000,000.00 21.06.01-ний өдрөөс ҮЦ дансаар
14 АПУ ХК 57.5₮     61,200,000,000.00 зарлагдаагүй 2021.12.31-ний дотор "ҮЦТХХТ ТӨХХК" дансаар
15 Мандал Даатгал ХК 3₮       1,800,000,000.00 зарлагдаагүй 2021.06.30-ны дотор "ҮЦТХХТ ТӨХХК" дансаар
16 Инвескор ББСБ ХК 17₮       1,200,000,000.00 зарлагдаагүй 2021.04.30-ны дотор "ҮЦТХХТ ТӨХХК" дансаар
17 Монос Хүнс ХК 1₮           408,800,000.00 зарлагдаагүй 2021.04.01-ний өдрөөс эхлэн "ҮЦТХХТ ТӨХХК" дансаар
18 Гермес Центр ХК 4.8₮           377,000,000.00 зарлагдаагүй 2021.03.15-ны өдрөөс эхлэн "ҮЦТХХТ ТӨХХК" дансаар
19 Дархан Нэхий ХК 0.226₮           250,000,000.00 зарлагдаагүй 2021.12.31-ны дотор "ҮЦТХХТ ТӨХХК" дансаар
20 Э-Транс Ложистикс ХК 5₮           231,000,000.00 зарлагдаагүй 2021.07.30-ны дотор "ҮЦТХХТ ТӨХХК" дансаар
21 Монгол Шуудан ХК 1.68₮           167,300,000.00 зарлагдаагүй 2021.05.01-ний өдрөөс эхлэн "ҮЦТХХТ ТӨХХК" дансаар
22 Адуунчулуун ХК 40₮           126,000,000.00 зарлагдаагүй 2021.06.30-ны дотор "ҮЦТХХТ ТӨХХК" дансаар
23 Монголын Цахилгаан Холбоо ХК 1₮             25,800,000.00 зарлагдаагүй 2021.06.01-ний өдрөөс "ҮЦТХХТ ТӨХХК" дансаар
24 Баянтээг ХК 100₮             25,200,000.00 2021.03.09 2021.12.01-ний өдөр "ҮЦТХХТ ТӨХХК" дансаар