9 САРЫН ХУГАЦААТАЙ ЗГҮЦ АРИЛЖИГДАНА

932133template

39 долоо хоног буюу 9 сарын хугацаатай, жилийн 14.915%-ийн хүүтэй ЗГ-ын богино хугацаат жижиглэнгийн үнэт цаас болон 2 жилийн хугацаатай, жилийн 15.5%-ийн хүүтэй, ЗГ-ийн урт хугацаат үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан авч байгаа бөгөөд 2 дугаар сарын 29-ны өдөр арилжаа явагдана.

9 сарын хугацаатай ЗГҮЦ-ны мэдээлэл

ЗГҮЦ-ны төрөл Арилжааны симбол Тоо хэмжээ /ширхэг/ Үнийн дүн /тэрбум төгрөг/ Хугацаа /7 хоног/ Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь) Захиалга эхлэх өдөр Арилжаа хаах өдөр
ЗГХБ-Б-39-358 - 100,000 12.0 39 Хямдруулалттай 14.915% 2016.02.23 2016.02.29

2 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны мэдээлэл

ЗГҮЦ-ны төрөл Арилжааны симбол Тоо хэмжээ /ширхэг/ Үнийн дүн /тэрбум төгрөг/ Хугацаа /жил/ Хүү төлөгдөх хэлбэр Жилийн хүүгийн хэмжээ (хувь) Захиалга эхлэх өдөр Арилжаа хаах өдөр
ЗГЭБ-У-104-359 - 100,000 10.0 2 Хасаг жил бүр 15.500% 2016.02.23 2016.02.29

 

  1. 1Урт хугацаат ЗГҮЦ-ны купоны төлбөр: нь 2016.05.15, 2016.11.15, 2017.05.15, 2017.11.15, 2018.02.29 -ны өдрүүдэд хийгдэх болно.
    2. Хүүгийн хувь хэмжээ:Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.

Эх сурвалж: Монголын хөрөнгийн бирж