Андеррайтер Брокер Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
AAR -170.00 -2.16%|APU -10.63 -1.14%|MND 0.98 1.27%|BOD 3.00 2.56%|TUM -2.41 -1.09%|TTL -50.00 -0.70%|ADB -4.26 -1.85%|GOV -2.36 -0.92%|XOC 8.54 3.60%|BDS 1.00 0.10%|AIC -160.00 -11.70%|TCK -490.00 -3.16%|NEH -0.91 -4.44%|LEN 0.35 0.76%|UID 0.00 0.00%|RMC -3.19 -11.98%|SUU 0.50 0.21%|INV -4.00 -0.13%|BAN -90.00 -7.26%|MFC -0.06 -0.09%|MBW -5.00 -2.86%|SUL -3,700.00 -4.64%|SHV -250.00 -14.71%|ERS 0.00 0.00%|MMX -190.00 -6.79%|MIE 960.00 14.77%|OLL -0.97 -3.83%|MNP 1.00 0.08%|EER 315.00 13.79%|JLT 14.90 13.53%|SHG 46.00 5.11%|MRX 1.46 5.13%|ERD -8.92 -1.00%|ITL 0.00 0.00%|SOR 0.00 0.00%|MVO 270.00 15.00%|HBO -1.38 -2.32%|ETR 10.89 11.45%|
Twitter дээр дагах


Валютын ханш

BDS Маркет анализ

Компани хайх

  Биржийн мэдээлэл

  СимболСүүлийн ханшӨөрчлөлт%
  GOV253

  -2.36

  -0.92%

  APU920

  -10.63

  -1.14%

  MND78

  0.98

  1.27%

  INV3,195

  -4.00

  -0.13%

  AIC1,211

  -160.00

  -11.70%