Андеррайтер Брокер Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
AIC 1.00 0.00%|TUM 7.97 0.00%|APU -6.26 0.00%|MNP -9.18 0.00%|LEN -0.22 0.00%|ADU 19.01 0.00%|GOV -4.08 0.00%|RMC 2.90 0.00%|MCH -1.00 0.00%|TTL -30.00 0.00%|SUL 15,100.00 0.00%|SUU 4.44 0.00%|ITL -3.16 0.00%|MND 0.00 0.00%|TCK -1,000.00 0.00%|MBW 3.62 0.00%|BNG 500.00 0.00%|MIE 25.00 0.00%|ADL 2.00 0.00%|BAN -83.00 0.00%|BTG 1,000.00 0.00%|HRM -5.00 0.00%|BDS 30.00 0.00%|UID 2.73 0.00%|TAH -1,700.00 0.00%|JIV 0.00 0.00%|HGN -0.01 0.00%|MIB 0.00 0.00%|JTB 0.00 0.00%|MMX 100.00 0.00%|MRX 0.00 0.00%|BHL -50.00 0.00%|ERD 19.50 0.00%|
Twitter дээр дагах


Валютын ханш

Компани хайх

  Биржийн мэдээлэл

  СимболСүүлийн ханшӨөрчлөлт%
  ITL97

  -3.16

  0.00%

  TUM211

  7.97

  0.00%

  LEN71

  -0.22

  0.00%

  ADU945

  19.01

  0.00%

  ERD570

  19.50

  0.00%