Андеррайтер Брокер Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
INV 2,227.00 0.00%|LEN -1.33 -4.04%|TTL -5.00 -0.09%|ERD -72.40 -7.85%|MND 0.32 0.79%|UID 50.00 5.56%|NEH 0.07 0.47%|GOV -1.50 -0.78%|APU 2.99 0.55%|TCK 10.00 0.08%|BOD 2.00 1.77%|SUU 0.00 0.00%|INV 20.00 0.77%|ITL -4.01 -5.01%|BNG 0.00 0.00%|MFC -0.80 -1.27%|RMC 2.00 7.69%|MBW 0.00 0.00%|AAR -5.00 -0.40%|ADB 2.99 4.54%|AIC 0.01 0.00%|VIK 0.40 2.48%|TUM -0.20 -0.13%|MNP 0.00 0.00%|DAH -985.00 -12.34%|MNS 0.00 0.00%|HRM 0.00 0.00%|GTJ -80.00 -13.56%|ADU 0.00 0.00%|ETR -16.20 -11.47%|IBA -100.00 -5.00%|
Twitter дээр дагах


Валютын ханш

BDS Маркет анализ

Компани хайх

  Биржийн мэдээлэл

  СимболСүүлийн ханшӨөрчлөлт%
  MNS2,000

  0.00

  0.00%

  MFC62

  -0.80

  -1.27%

  MND41

  0.32

  0.79%

  SUU204

  0.00

  0.00%

  INV2,629

  20.00

  0.77%