Андеррайтер Брокер Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
AIC -39.28 -4.68%|GOV -20.00 -0.06%|MND -22.00 -0.45%|LEN -2.20 -3.04%|ADU -88.32 -11.79%|JIV 51.00 3.18%|MBW -4.36 -1.36%|APU 1.06 0.19%|TTL -15.00 -0.20%|ITL 2.23 1.83%|SUU 1.87 0.83%|TCK 60.00 0.30%|ERD -25.52 -4.13%|EER -80.00 -2.23%|UBH -1,500.00 -10.00%|UYN -85.54 -12.96%|BNG 0.00 0.00%|AZH 1,950.00 14.99%|JTB -6.25 -7.25%|BUK 49.05 14.73%|MMX 99.00 3.96%|
Twitter дээр дагах


Валютын ханш

Компани хайх

  Биржийн мэдээлэл

  СимболСүүлийн ханшӨөрчлөлт%
  MBW315

  -4.36

  -1.36%

  GOV33,780

  -20.00

  -0.06%

  MND4,890

  -22.00

  -0.45%

  AIC800

  -39.28

  -4.68%

  JIV1,580

  51.00

  3.18%