Андеррайтер Брокер Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
ERD 10.00 1.35%|TTL 30.00 0.55%|GOV 6.19 3.26%|LNB 0.00 0.00%|BUK 2.06 0.52%|MND 0.20 0.51%|ADB -3.89 -6.08%|SUU -1.55 -0.75%|ITL 6.42 8.61%|AAR -37.00 -3.17%|VIK 1.80 8.57%|LEN -0.31 -0.96%|APU 3.99 0.73%|INV 3.00 0.12%|MBG -500.00 -9.09%|TUM -4.25 -2.88%|MBW -4.69 -2.35%|SHG -200.00 -13.33%|MRX -1.00 -7.69%|BDS -1.00 -0.10%|ADL 0.00 0.00%|BAN -1.00 -0.11%|AIC 20.00 3.03%|MFC 3.70 6.17%|
Twitter дээр дагах


Валютын ханш

BDS Маркет анализ

Компани хайх

  Биржийн мэдээлэл

  СимболСүүлийн ханшӨөрчлөлт%
  MND40

  0.20

  0.51%

  AAR1,130

  -37.00

  -3.17%

  AIC680

  20.00

  3.03%

  APU549

  3.99

  0.73%

  TTL5,530

  30.00

  0.55%