Андеррайтер Брокер Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
LEN 0.54 0.92%|BDS 0.00 0.00%|MBW -9.07 -2.33%|APU -5.39 -0.90%|ERD 1.14 0.18%|GOV 20.00 0.08%|TTL -50.00 -0.52%|SUU 0.08 0.04%|NEH -490.00 -2.51%|TCK -300.00 -1.38%|MIE 0.00 0.00%|ITL 1.41 1.08%|EER 0.00 0.00%|HBO -6.50 -10.57%|HSX -60.00 -7.41%|CHR -100.00 -11.76%|MMX 12.00 0.40%|HGN 9.91 9.90%|SIL -20.00 -11.76%|
Twitter дээр дагах


Валютын ханш

BDS Маркет анализ

Компани хайх

  Биржийн мэдээлэл

  СимболСүүлийн ханшӨөрчлөлт%
  ERD642

  1.14

  0.18%

  MBW380

  -9.07

  -2.33%

  GOV24,100

  20.00

  0.08%

  BDS1,000

  0.00

  0.00%

  ITL132

  1.41

  1.08%