Манай баг
Манай баг

Манай баг

Компанийн менежментийг Гүйцэтгэх захирлаар удирдуулсан Тэргүүн дэд захирал, Дэд захирал, Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал, албадын менежерүүдээс бүрдсэн гүйцэтгэх удирдлагын баг хэрэгжүүлдэг. 
Үнэт цаас гаргагч компанийн үүсгэн байгуулагчдын нэг Д.Даянбилгүүн нь Гүйцэтгэх захиралын үүрэгт ажлыг 1997 оноос хойш гүйцэтгэж байна. 
Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдийн мэдээлэл

Овог нэр Эзэмшсэн мэргэжил Компанид ажилласан жил Албан тушаал
1 Данзан Даянбилгүүн Бизнесийн удирдлага (MBA) 17 Гүйцэтгэх захирал
2 Бүрэнмэнд Лхагвадорж Нефтийн инженер 16 Тэргүүн дэд захирал
3 Нарангэрэл Батгэрэл Гадаад албаны мэргэжилтэн 8 Дэд захирал
4 Nick Cousyn* Эдийн засагч 2 Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
5 Сүх Пүрэвсүрэн Авто инженер 10 Дотоод албаны менежер
6 Одгийв Уранбайгаль Нягтлан бодох бүртгэл 7 Back Office, Харилцагчийн албаны менежер
Шараа Шинэбаяр Бизнесийн удирдлага 7 Хөрөнгө оруулалтын албаны менежер
8 Ганболд Мөнхтулга Бизнесийн удирдлага 7 Институцнал харилцагчийн албаны менежер
9 Төмөрдаваа Отгонжаргал Нягтлан бодох бүртгэл 7 Санхүүгийн албаны менежер