Add watchlist
Add watchlist
HBO 0.00 0.00%|AAR -3.00 -0.21%|INV 19.00 0.96%|GOV 0.00 0.00%|TTL 0.00 0.00%|TUM 0.42 0.29%|AIC 0.00 0.00%|BAN -50.00 -4.55%|ATR -100.00 -0.19%|UID 55.39 6.37%|HSG 285.00 14.99%|MND -24.00 -0.49%|ADB -0.04 -0.05%|MBW -9.90 -3.67%|MFC 0.60 0.91%|BDS 0.00 0.00%|APU 5.44 1.09%|LEN -0.66 -1.43%|MCH -5.69 -1.39%|TEX -1,000.00 -11.11%|HRM -6.57 -5.26%|SUL 1,920.00 2.04%|MNP -20.00 -3.28%|SUU 7.67 4.23%|ITL 0.00 0.00%|JTB -4.99 -7.03%|HGN 0.00 0.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2019-10-23. Үнийн дүн: 59,585,868.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 362,889.


            I ангилал. Үнийн дүн: 16,533,120.20 төгрөг. Тоо ширхэг: 38,025.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
205235 568 0792702732732702702700.00%0.00
7264 620 9906365636563656365636563650.00%0.00
42782 965 3207006757006757007000.00%0.00
2951 447 710493149304930490049004907-0.49%-24.00
784666 4008508508508508508500.00%0.00
1300656 500499.565055055055055051.09%5.44
9520435 16146474745.245.345.34-1.43%-0.66
14987 910610590590590590590-3.28%-20.00
45085 050181.331891891891891894.23%7.67
            II ангилал. Үнийн дүн: 35,108,227.80 төгрөг. Тоо ширхэг: 320,954.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
24997612 748 7765151515151510.00%0.00
69469 694 312140013301405133014051397-0.21%-3.00
267453 826 712145.73149.99149.99140147146.150.29%0.42
18721 965 600110010501050105010501050-4.55%-50.00
341 802 000531005300053000530005300053000-0.19%-100.00
17051 577 785870899999899999925.396.37%55.39
155011 159 47075.037074.997074.9974.99-0.05%-0.04
2783722 570269.9250269.8250260260-3.67%-9.90
10700712 80166.2964.0166.964.0166.966.890.91%0.60
586236 932410.01405405403403404.32-1.39%-5.69
25200 000900080008000800080008000-11.11%-1,000.00
1500177 500124.9119119118118118.33-5.26%-6.57
196 0009408096000960009600096000960002.04%1,920.00
100080 0008080808080800.00%0.00
100066 0107166.0166.0166.0166.0166.01-7.03%-4.99
58041 7607272727272720.00%0.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 7,944,520.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 3,910.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
32106 414 3201981200020001995200020000.96%19.00
7001 530 20019012186218621862186218614.99%285.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо