Add watchlist
Add watchlist
AAR 2.00 0.06%|INV -10.00 -0.34%|APU 3.00 0.49%|ADB -2.58 -3.11%|AMT -5.00 -8.62%|BUN 609.00 15.00%|LNB 0.00 0.00%|TUM 2.23 1.29%|UID 53.00 3.81%|JLT -0.03 -0.03%|MND 0.07 0.14%|SOH 0.00 0.00%|GOV 0.32 0.15%|MFC -1.04 -1.57%|XOC -0.40 -0.36%|AIC 1.99 0.24%|ITL 3.74 4.91%|MNP -10.00 -1.33%|TTL 45.00 0.64%|SUU 1.79 0.89%|NEH 0.17 1.15%|SHG 49.00 5.76%|MBW -1.57 -0.87%|SHV 232.00 14.47%|MCH 0.31 0.08%|OLL -2.89 -11.61%|BAN 50.00 4.55%|HRM 16.69 14.23%|TCK -680.00 -4.34%|LEN 0.38 1.18%|VIK -0.20 -1.20%|JTB 2.00 2.50%|HRL -6.00 -12.50%|RMC 1.22 5.81%|HGN 0.01 0.01%|ADU -5.99 -0.94%|BEU 78.00 15.00%|ERD 19.97 2.10%|UYN 1.85 0.36%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2021-01-27. Үнийн дүн: 352,052,427.25 төгрөг. Тоо ширхэг: 836,319.


            I ангилал. Үнийн дүн: 33,574,022.06 төгрөг. Тоо ширхэг: 216,743.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
2297314 220 333616.99618621617619619.990.49%3.00
412857 162 959172.77173175172.511751751.29%2.23
694303 340 72748.334848.54848.448.40.14%0.07
127012 795 763220.09219220.99219220220.410.15%0.32
277091 817 46466.1365.99666565.565.09-1.57%-1.04
17621 469 960830.29815840815832832.280.24%1.99
1033768 410750750750735740740-1.33%-10.00
103728 2007005707570907050705070500.64%45.00
2932594 258202.2202.5203.99201203.99203.990.89%1.79
35192527 46314.814.9914.9914.8914.9814.971.15%0.17
690 000156801500015000150001500015000-4.34%-680.00
160752 19632.0832.832.832.232.532.461.18%0.38
106 290634.99629629629629629-0.94%-5.99
            II ангилал. Үнийн дүн: 266,517,163.19 төгрөг. Тоо ширхэг: 319,483.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
79800240 732 7203108300031503000301031100.06%2.00
17356914 173 57783.0783.8583.976.028380.49-3.11%-2.58
35665 143 6751390138014991380149914433.81%53.00
377803 946 877104.5104.47104.47104.47104.47104.47-0.03%-0.03
12318950 08476.1179.8979.8976.579.8579.854.91%3.74
424376 656850869.99899869.998998995.76%49.00
1660296 200180180180178178178.43-0.87%-1.57
129236 71516031835183518351835183514.47%232.00
461183 115396.9397397.98397397397.210.08%0.31
7347162 67424.8923.9923.99222222-11.61%-2.89
125143 7951100114912001149115011504.55%50.00
68992 326117.3113413413413413414.23%16.69
50041 0008082828282822.50%2.00
100022 2202122.2222.2222.2222.2222.225.81%1.22
1007 00069.9969.997069.9970700.01%0.01
105 98052059859859859859815.00%78.00
52 550508.155105105105105100.36%1.85
            III ангилал. Үнийн дүн: 41,365,665.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 285,499.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
586516 376 085295029102940278029402940-0.34%-10.00
23000012 190 000585353535353-8.62%-5.00
20619 622 80940604669466946694669466915.00%609.00
443103 105 7908080807080800.00%0.00
270044 55116.716.516.5116.516.516.5-1.20%-0.20
56023 520484242424242-12.50%-6.00
32 910950.039709709709709702.10%19.97
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 10,595,577.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 14,594.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
909 000 0001001001001001001000.00%0.00
145041 595 577110.4110.4110.4110110110-0.36%-0.40

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо