Add watchlist
Add watchlist
ZGE -0.30 -0.29%|ZGE -0.61 -0.60%|LEN -0.04 -0.06%|GOV -0.64 -0.19%|ZGE -0.39 -0.38%|ERD 8.00 1.48%|SUL 0.00 0.00%|BDS -8.89 -0.97%|ITL 0.24 0.23%|JIV -260.00 -11.98%|AIC 4.00 0.54%|APU -0.46 -0.07%|BHG 0.00 0.00%|BAN -24.00 -1.78%|TTL 0.00 0.00%|ADU -0.18 -0.02%|DAR -2.13 -0.23%|SHV 1.00 0.05%|MMX 0.00 0.00%|JTB 8.00 12.12%|DZG 3.00 3.16%|HBO 1.00 1.67%|RMC 1.90 6.76%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2019-01-18. Үнийн дүн: 150,523,760.80 төгрөг. Тоо ширхэг: 310,742.


            I ангилал. Үнийн дүн: 21,822,583.80 төгрөг. Тоо ширхэг: 50,544.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
4090013 638 187334.32335338330.11334333.68-0.19%-0.64
57655 246 784919910.11910.11910.11910.11910.11-0.97%-8.89
21041 507 2307367107407107407400.54%4.00
17231 064 983619.46619619617619619-0.07%-0.46
50360 0007200720072007200720072000.00%0.00
25 4002700270027002700270027000.00%0.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 27,670,138.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 244,989.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
21401714 172 46366.3267676666.466.28-0.06%-0.04
586 960 0001200001200001200001200001200001200000.00%0.00
287803 057 490106106107.9106107.5106.240.23%0.24
12402 367 100217020002000190019001910-11.98%-260.00
645856 200135113511351130013001327-1.78%-24.00
196176 364900899900899900899.82-0.02%-0.18
3679 2002199220022002200220022000.05%1.00
1074066747474747412.12%8.00
54909598989898983.16%3.00
1616061616161611.67%1.00
13028.130303030306.76%1.90
            III ангилал. Үнийн дүн: 8,683,579.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 14,299.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
138947 570 9995425695695405505501.48%8.00
3111 026 3003300330033003300330033000.00%0.00
9486 280920915920915920917.87-0.23%-2.13
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 92,347,460.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 910.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
50050 780 000101.86101.87101.87101.25101.25101.56-0.29%-0.30
29429 799 840101.97101.97101.97100.75100.75101.36-0.60%-0.61
11611 767 620101.84101.84101.84101.05101.05101.45-0.38%-0.39

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо