Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
AAR 312.00 12.69%|IAB 3.24 0.81%|AIC 18.03 2.25%|APU 2.01 0.33%|MND 0.15 0.31%|BOD -3.99 -3.07%|GOV 2.97 1.39%|ADU -31.00 -4.87%|ADB -0.51 -0.60%|XOC -1.55 -1.39%|LEN -1.03 -3.20%|TUM 1.71 0.97%|INV 0.00 0.00%|MNP 10.00 1.41%|BUN 348.00 14.98%|NEH 0.08 0.54%|ITL -0.60 -0.79%|ERD -0.22 -0.02%|MBW -7.97 -4.43%|SUU -0.33 -0.16%|BUK 10.00 2.56%|MIK -600.00 -4.96%|SUL 0.00 0.00%|TTL 5.00 0.07%|UYN 8.15 1.63%|MFC -0.70 -1.03%|VIK 0.00 0.00%|UID -6.00 -0.40%|MMX -8.00 -0.28%|AOI 0.00 0.00%|RMC 0.00 0.00%|HGN 0.77 1.11%|BAN -38.00 -3.66%|SOR -30.00 -5.45%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2021-01-21. Үнийн дүн: 497,305,736.36 төгрөг. Тоо ширхэг: 665,702.


            I ангилал. Үнийн дүн: 72,629,591.86 төгрөг. Тоо ширхэг: 439,188.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
2941423 866 090802.56800850770830820.592.25%18.03
3147118 955 996600.1605606.9600600602.110.33%2.01
1262126 082 5694848.74947.854848.150.31%0.15
397725 011 631129.99129.99129.99126126126-3.07%-3.99
205754 463 976214217217.99215217.99216.971.39%2.97
70004 235 000636605605605605605-4.87%-31.00
946272 954 09532.22323231.1131.1131.19-3.20%-1.03
160532 864 884177.18178179.5173178.9178.890.97%1.71
15501 107 1207107107207107207201.41%10.00
65136969 85314.814.91514.814.9514.880.54%0.08
4345888 903206.87205206.87204206.8206.54-0.16%-0.33
58667 000121001150011500115001150011500-4.96%-600.00
46324 6007050706070607050705070550.07%5.00
2914195 23867.76767676767-1.03%-0.70
1542 637285028492849280028002842-0.28%-8.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 303,599,733.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 185,440.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
114668295 840 76824592390279823452650277112.69%312.00
485504 105 99084.64858583.998484.13-0.60%-0.51
12834962 70175.617575.77575.675.01-0.79%-0.60
5368942 107179.9180182171.1171.1171.93-4.43%-7.97
2000800 0003904004004004004002.56%10.00
7525 0007500075000750007500075000750000.00%0.00
601305 399500517.5520501501508.151.63%8.15
4262 798150114951499149514991495-0.40%-6.00
112023 5202121212121210.00%0.00
23516 45069.2370707070701.11%0.77
1515 000103810001000100010001000-3.66%-38.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 4,784,776.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 6,505.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
9072 645 4102940294029402855294029400.00%0.00
4001 068 40023232671267126712671267114.98%348.00
979949 220969.4969970969970969.18-0.02%-0.22
416071 26617.117.217.217.117.117.10.00%0.00
3940 0801120100011201000112011200.00%0.00
2010 400550520520520520520-5.45%-30.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 116,291,635.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 34,569.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
279112 505 000400400405400405403.240.81%3.24
342903 786 636111.4111111.2108.5108.5109.85-1.39%-1.55

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо