Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
AAR 46.00 3.65%|INV 9.00 0.34%|LEN -0.20 -0.67%|APU -6.10 -1.05%|BOD -0.20 -0.17%|MFC -0.08 -0.11%|BUK 0.00 0.00%|TTL 5.00 0.08%|ERD -17.90 -2.06%|GOV 0.00 0.00%|SUL 7,000.00 10.00%|MBW 0.00 0.00%|SUU -0.01 -0.00%|AIC -0.85 -0.12%|MND -0.19 -0.43%|UID -4.00 -0.32%|GNR 25.00 3.13%|MNP 27.85 4.88%|MIB -0.50 -0.50%|BNG 0.00 0.00%|ADB 0.96 1.48%|OLL -0.86 -1.59%|JLT 1.00 1.01%|SES -750.00 -15.00%|BDS 50.00 6.25%|TCK 500.00 3.70%|TUM 3.22 2.13%|MMX -472.00 -14.98%|NEH 0.36 2.46%|ADU 28.49 5.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2020-09-18. Үнийн дүн: 30,453,079.98 төгрөг. Тоо ширхэг: 216,607.


            I ангилал. Үнийн дүн: 13,781,814.78 төгрөг. Тоо ширхэг: 200,863.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
1469784 403 96730.013030.5229.7329.7929.81-0.67%-0.20
69283 971 249579578579571578572.9-1.05%-6.10
150501 738 250115.7115115.5115115.5115.5-0.17%-0.20
211011 476 98070.0869.970.9969.8570.9970-0.11%-0.08
104622 9405985598559905985599059900.08%5.00
2756549 451199.41199.4199.6199199.5199.410.00%0.00
1587333 414210210211208208209.99-0.00%-0.01
408274 840704.85704.84704.84673704704-0.12%-0.85
5302233 29344.144444.143.9543.9543.95-0.43%-0.19
10059 800570.155985985985985984.88%27.85
257 6002880028800288002880028800288000.00%0.00
2017 0008008508508508508506.25%50.00
114 0001350014000140001400014000140003.70%500.00
7110 963151.18154.5154.5154.4154.4154.42.13%3.22
410 712315026782678267826782678-14.98%-472.00
4506 75814.6415.0415.041515152.46%0.36
1598569.515985985985985985.00%28.49
            II ангилал. Үнийн дүн: 9,763,550.40 төгрөг. Тоо ширхэг: 12,543.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
60777 696 6481260130013171222131713063.65%46.00
2043909 1354454454454454454450.00%0.00
5385 00070000750007900075000790007700010.00%7,000.00
2023378 503189188.73189185.021891890.00%0.00
181227 850126313001300125013001259-0.32%-4.00
60059 40099.59999999999-0.50%-0.50
63441 8156565.9565.9665.9565.9665.961.48%0.96
70037 200545454525253.14-1.59%-0.86
28028 000991001001001001001.01%1.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 6,907,714.80 төгрөг. Тоо ширхэг: 3,201.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
22676 101 0942682268227002682270026910.34%9.00
699595 621870860.5865850865852.1-2.06%-17.90
230189 7508008258258258258253.13%25.00
521 250500042504250425042504250-15.00%-750.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо