Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
ZGE 0.00 0.00%|MNP 9.49 1.66%|BDS 0.00 0.00%|LEN 1.96 3.47%|JIV 0.00 0.00%|TTL 0.00 0.00%|ERD 2.27 0.35%|SUL 0.00 0.00%|MBW -14.42 -3.63%|APU 8.94 1.52%|SUU 1.71 0.80%|ITL -1.73 -1.29%|TCK 0.00 0.00%|GOV 80.00 0.33%|MMX 0.00 0.00%|BUK 0.00 0.00%|MRX -1.60 -5.06%|HGN -17.70 -15.00%|BDL 0.00 0.00%|MCH 1.00 0.19%|TAH 0.00 0.00%|RMC -0.10 -0.25%|BHG -450.00 -13.04%|BEU -54.00 -7.40%|JTB 11.10 14.21%|HRM 0.00 0.00%|UID 0.00 0.00%|NKT 0.00 0.00%|BAN 0.00 0.00%|SHG 8.00 0.36%|ADL 0.00 0.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2018-07-18. Үнийн дүн: 657,104,018.81 төгрөг. Тоо ширхэг: 718,719.


            I ангилал. Үнийн дүн: 230,105,063.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 389,188.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
376380218 300 400570.515805805805805801.66%9.49
6506 272 5009650965096509650965096500.00%0.00
33812 022 464590.065956005955995991.52%8.94
85541 846 949215212218212218216.710.80%1.71
27588 6002180021800218002180021800218000.00%0.00
23557 3002416024300243002420024200242400.33%80.00
173516 8502988295030002950300029880.00%0.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 71,720,533.81 төгрөг. Тоо ширхэг: 97,416.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
5978059 780 0001000100010001000100010000.00%0.00
595 258 0808912089120891208912089120891200.00%0.00
99363 807 001397392392380.02390382.58-3.63%-14.42
6854906 582134133133132132132.27-1.29%-1.73
1000400 0004004004004004004000.00%0.00
12498374 94031.63030303030-5.06%-1.60
3500351 050118100.3100.3100.3100.3100.3-15.00%-17.70
33247 5007500750075007500750075000.00%0.00
200104 0005195205205205205200.19%1.00
693 0001550015500155001550015500155000.00%0.00
202775 0484037.0139.93739.939.9-0.25%-0.10
10067 600730676676676676676-7.40%-54.00
65958 78378.189.289.289.289.289.214.21%11.10
34049 3001451451451451451450.00%0.00
9849 0005005005005005005000.00%0.00
30145 1501501501501501501500.00%0.00
1019 8001980198019801980198019800.00%0.00
817 6002192220022002200220022000.36%8.00
716 1002300230023002300230023000.00%0.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 29,688,406.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 229,115.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
21266712 357 72456.5458.558.55758.558.53.47%1.96
791611 794 8401490149014901490149014900.00%0.00
85075 460 842640640643640640642.270.35%2.27
2575 000345030003000300030003000-13.04%-450.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 325,590,016.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 3,000.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
3000325 590 016108.53107.7109.36107.7109.36108.530.00%0.00

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо