Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
APU -4.11 -0.72%|GOV 40.00 0.13%|ERD -11.30 -1.81%|ADU 92.00 14.60%|TCK -1,000.00 -4.76%|MBW -0.74 -0.22%|LEN -0.43 -0.64%|MMX 0.00 0.00%|HRM -2.00 -1.33%|BNG 220.00 0.79%|GTL 1,500.00 7.50%|SUU -3.45 -1.63%|SHG 0.00 0.00%|TTL -100.00 -1.28%|JIV -8.00 -0.49%|EER 48.00 1.37%|UID -14.98 -3.00%|BLC -96.00 -6.02%|MNP 5.00 0.91%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2018-09-21. Үнийн дүн: 89,002,769.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 129,753.


            I ангилал. Үнийн дүн: 63,130,732.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 61,523.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
5774232 677 638570565595560560565.89-0.72%-4.11
78025 035 9603198032000325003180031800320200.13%40.00
1032 060 000210002000020000200002000020000-4.76%-1,000.00
5841 460 0002500250025002500250025000.00%0.00
391 100 5002800028000285002800028500282200.79%220.00
2217464 354211.45210210208208208-1.63%-3.45
42323 400780077007700770077007700-1.28%-100.00
168 8805505555555555555550.91%5.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 14,474,300.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 49,828.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
130608 436 42063063072263072272214.60%92.00
55901 896 440340336339.8336339.8339.26-0.22%-0.74
226581 513 81667.0567.1867.966.56766.62-0.64%-0.43
79371 179 631150150150148148148-1.33%-2.00
30645 0002000021500215002150021500215007.50%1,500.00
218420 3041928192819281928192819280.00%0.00
100161 500162316151615161516151615-0.49%-8.00
35124 1903500353035503530355035481.37%48.00
20097 000499.98485485485485485-3.00%-14.98
            III ангилал. Үнийн дүн: 11,397,737.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 18,402.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
1835211 322 737625.27627629611611613.97-1.81%-11.30
5075 000159615001500150015001500-6.02%-96.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо