Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
ADB -0.75 -1.07%|APU -0.69 -0.14%|ADU -1.00 -0.14%|TTL 5.00 0.08%|MFC -0.34 -0.53%|AAR 8.00 0.62%|TUM -1.80 -1.13%|GOV -2.13 -0.78%|LEN -0.49 -1.03%|INV -5.00 -0.24%|JLT 0.00 0.00%|AIC 7.71 1.10%|MNP -5.00 -0.81%|MND -29.00 -0.58%|EER 0.00 0.00%|HRM 4.90 4.08%|MMX 0.00 0.00%|BAN 0.00 0.00%|MIK -2,150.00 -14.94%|UID 4.54 0.53%|ERD 0.00 0.00%|SHG -174.00 -13.66%|RMC 1.39 5.77%|SUU -2.78 -1.45%|TEX -1,200.00 -11.76%|MBW 0.20 0.07%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2019-10-17. Үнийн дүн: 77,620,658.40 төгрөг. Тоо ширхэг: 507,102.


            I ангилал. Үнийн дүн: 27,957,703.80 төгрөг. Тоо ширхэг: 63,943.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
2742814 003 947510.94511515508508510.25-0.14%-0.69
13058 366 0106415640064506400640064200.08%5.00
95602 608 077274278278271.01271.01271.87-0.78%-2.13
231121 088 30047.494747.5464747-1.03%-0.49
1050745 300702.297067107067107101.10%7.71
1200732 000615610610610610610-0.81%-5.00
40198 850500050005000494049404971-0.58%-29.00
50117 5002350235023502350235023500.00%0.00
561 200143901224012240122401224012240-14.94%-2,150.00
19336 520192190190189190189.22-1.45%-2.78
            II ангилал. Үнийн дүн: 48,776,596.60 төгрөг. Тоо ширхэг: 442,655.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
28207819 708 11469.8469.977067.116869.09-1.07%-0.75
1902213 372 472704703704703704703-0.14%-1.00
1065906 785 6766464.16661.561.563.66-0.53%-0.34
34004 354 5751292128013001230130013000.62%8.00
211103 182 062158.8155157150157157-1.13%-1.80
7354786 8781071071071071071070.00%0.00
50165 0003300330033003300330033000.00%0.00
1347163 340120120124.9120124.9124.94.08%4.90
8690 3301050105110511050105010500.00%0.00
6556 195860859870859870864.540.53%4.54
4044 000127411001100110011001100-13.66%-174.00
150038 23524.125.4925.4925.4925.4925.495.77%1.39
327 0001020090009000900090009000-11.76%-1,200.00
102 720271.82722722722722720.07%0.20
            III ангилал. Үнийн дүн: 886,358.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 504.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
414841 448204820202043202020432043-0.24%-5.00
9044 9104994994994994994990.00%0.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо