Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
AAR -110.00 -3.54%|ERD -31.86 -3.28%|INV -10.00 -0.34%|APU -0.59 -0.10%|TUM 0.65 0.37%|XOC 0.40 0.36%|BOD -2.91 -2.27%|ADB 0.09 0.11%|MFC 2.17 3.33%|MND 0.00 0.00%|SUL 0.00 0.00%|LEN -0.46 -1.42%|GOV 0.37 0.17%|AIC -7.36 -0.88%|MBW -1.57 -0.88%|RMC -1.07 -4.82%|SUU -0.49 -0.24%|NEH -0.07 -0.47%|MNP 0.00 0.00%|SHG -14.00 -1.56%|ADL -40.00 -4.44%|UID 14.00 0.97%|ADU 1.00 0.16%|ERS 550.00 3.31%|MMX 0.00 0.00%|OLL -1.91 -8.68%|BAN 40.00 3.48%|HRM 0.00 0.00%|BNG -2,500.00 -8.99%|SHV 164.00 8.94%|ITL 0.00 0.00%|TCK 0.00 0.00%|TTL 35.00 0.50%|VIK 1.94 11.76%|HGN 0.00 0.00%|UYN 0.00 0.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2021-01-28. Үнийн дүн: 693,006,228.55 төгрөг. Тоо ширхэг: 809,728.


            I ангилал. Үнийн дүн: 42,525,054.60 төгрөг. Тоо ширхэг: 428,750.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
145919 038 407619.99620620617.6618619.4-0.10%-0.59
497198 628 879175176.5177172175.99175.650.37%0.65
414385 183 464128125128125128125.09-2.27%-2.91
702504 642 55465.0965.567.266567.2667.263.33%2.17
896774 301 06948.448.448.447.948.448.40.00%0.00
921682 974 22432.4632.232.831.8832.432-1.42%-0.46
120562 670 598220.41221224220220220.780.17%0.37
28942 401 832832.28832839820820824.92-0.88%-7.36
3773769 494203.99203.99203.99203203.5203.5-0.24%-0.49
50804747 89014.9714.8514.914.5114.914.9-0.47%-0.07
781577 9407407407407407407400.00%0.00
545330 4556296056306056306300.16%1.00
46131 1002850285028502850285028500.00%0.00
375 900278002530025300253002530025300-8.99%-2,500.00
230 0001500015000150001500015000150000.00%0.00
321 2507050708070907080709070850.50%35.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 625,576,048.95 төгрөг. Тоо ширхэг: 317,929.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
204488613 245 440311030003000295029703000-3.54%-110.00
599394 887 06980.4983837982.9980.580.11%0.09
544 050 0007500075000750007500075000750000.00%0.00
58551 035 528178.43178180175180176.86-0.88%-1.57
39654838 80622.222323212121.15-4.82%-1.07
490433 650899885885885885885-1.56%-14.00
400344 000900860860860860860-4.44%-40.00
235342 4451443145014991450149914570.97%14.00
5301106 4872221.0221.0218.7218.7220.09-8.68%-1.91
8396 3001150120012001150119011903.48%40.00
70093 8001341341341341341340.00%0.00
2039 9801835199919991999199919998.94%164.00
50039 92579.8579.879.8579.879.8579.850.00%0.00
19213 4407070707070700.00%0.00
189 1805105105105105105100.00%0.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 19,672,542.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 15,007.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
1085710 254 310970970970880880938.14-3.28%-31.86
33429 266 282294028002930270029302930-0.34%-10.00
8137 2001660016700185001670018500171503.31%550.00
80014 75016.518.518.5181818.4411.76%1.94
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 5,232,583.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 48,042.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
480425 232 583110110110.4108110.4110.40.36%0.40

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо