Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
AAR -101.00 -6.31%|TTL 235.00 3.59%|APU -1.75 -0.33%|GOV 1.84 0.63%|MBW 0.00 0.00%|LEN 1.28 2.29%|BAN 164.00 14.70%|RMC 0.00 0.00%|ERD -11.93 -2.26%|ADB -0.22 -0.28%|MND 50.00 0.96%|INV -20.00 -1.04%|MRX 0.88 4.00%|AIC 49.97 7.64%|MNP 0.00 0.00%|TUM -1.70 -0.97%|MMX -11.00 -0.44%|ADU 7.00 1.00%|EER 0.00 0.00%|ITL -1.90 -2.26%|AOI -190.00 -10.05%|UID 40.00 6.06%|MFC 0.00 0.00%|SUU 0.00 0.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2019-08-16. Үнийн дүн: 57,494,611.40 төгрөг. Тоо ширхэг: 210,946.


            I ангилал. Үнийн дүн: 16,039,653.70 төгрөг. Тоо ширхэг: 58,706.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
5954 031 0006540670068006700680067753.59%235.00
68473 658 963533533.01539530530531.25-0.33%-1.75
110453 212 988291.15291292.99290292.99292.990.63%1.84
378102 159 01455.8255605557.157.12.29%1.28
2571 348 9955200525052505245525052500.96%50.00
1000704 000654.037047047047047047.64%49.97
1000550 0005505505505505505500.00%0.00
150374 294250625082508245024502495-0.44%-11.00
24002002002002002002000.00%0.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 38,859,657.70 төгрөг. Тоо ширхэг: 148,530.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
1926528 861 104160015501550145015001499-6.31%-101.00
86003 078 714357.99357.99357.99357.99357.99357.990.00%0.00
14371 772 42011161150128011501280128014.70%164.00
599361 672 22928282827.928280.00%0.00
215211 624 40177.677677.7973.1177.7977.45-0.28%-0.22
33181759 173222323222322.884.00%0.88
2950514 185176176176174174174.3-0.97%-1.70
320226 2407007077077077077071.00%7.00
70224 0003200320032003200320032000.00%0.00
120098 5228482.382.382.182.182.1-2.26%-1.90
4028 0006607007007007007006.06%40.00
106706767676767670.00%0.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 2,595,300.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 3,710.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
32101 655 600527.69517530515530515.76-2.26%-11.93
450854 700192019001900189919001900-1.04%-20.00
5085 000189017001700170017001700-10.05%-190.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо