Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
AAR 0.00 0.00%|APU -1.72 -0.24%|MND -0.43 -0.57%|ADB -0.16 -0.06%|INV 70.00 2.38%|XOC 3.97 1.36%|AIC -24.00 -1.72%|GOV -3.00 -1.26%|TTL -115.00 -1.56%|ERD 23.84 2.59%|MNP -38.00 -2.24%|NEH -0.92 -3.24%|TUM -2.44 -1.14%|SUU -0.21 -0.10%|LEN 0.23 0.50%|MFC 1.74 2.55%|LNB 0.00 0.00%|TCK -1,590.00 -11.20%|MBW -8.80 -4.89%|ITL 3.33 3.76%|MCH -40.00 -5.41%|DAH -500.00 -7.69%|BNG 0.00 0.00%|ERS -500.00 -2.27%|RMC 1.65 5.35%|ADL -79.50 -8.37%|MRX -0.99 -3.00%|JTB 0.00 0.00%|TEX -440.00 -4.38%|BOD 0.00 0.00%|HGN -3.66 -4.37%|ETR 1.90 1.79%|BDL 0.00 0.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2021-04-13. Үнийн дүн: 1,297,993,271.70 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,725,233.


            I ангилал. Үнийн дүн: 197,425,944.70 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,342,280.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
9285566 888 884720.22722725717718.50-0.24%-1.72
85842264 236 95274.937575.0574.0174.50-0.57%-0.43
1142015 766 633139413611385136113700-1.72%-24.00
5950314 188 6752392402412352360-1.26%-3.00
184813 466 050739573957395710072800-1.56%-115.00
35055 842 337169416991699165516560-2.24%-38.00
2068425 604 91728.41282826.627.490-3.24%-0.92
148283 153 405214.44213213.52122120-1.14%-2.44
114582 440 536213.21213213.4212.52130-0.10%-0.21
506842 297 76145.7445.9745.974545.9700.50%0.23
306872 123 48568.2369.4969.9768.0169.9702.55%1.74
841 135 02014200141001420012610126100-11.20%-1,590.00
11264 000240002400024000240002400000.00%0.00
13317 29013013013013013000.00%0.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 1,067,069,449.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 295,016.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
98820987 217 98099909990100009990999000.00%0.00
16048639 611 004247.1248.7248.8245246.940-0.06%-0.16
1308137 374 1042940295030512850301002.38%70.00
61731 086 835179.9178180171.1171.10-4.89%-8.80
9709857 57188.668891.998891.9903.76%3.33
837578 4087407407406677000-5.41%-40.00
3301107 52330.8532.732.732.532.505.35%1.65
9583 048950875875870.5870.50-8.37%-79.50
171354 81632.99323232320-3.00%-0.99
55138 570707070707000.00%0.00
328 8001004096009600960096000-4.38%-440.00
15612 48083.66808080800-4.37%-3.66
909 711106107.9107.9107.9107.901.79%1.90
18 6008600860086008600860000.00%0.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 9,016,946.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 8,862.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
87628 274 446921.1693895093894502.59%23.84
91546 000650060006000600060000-7.69%-500.00
9196 50022000220002200021500215000-2.27%-500.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 1,224,000.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 12.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
121 224 00010210210210210200.00%0.00

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо