Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
MFC -1.65 -2.32%|MNP -4.99 -0.93%|APU 5.75 1.01%|LEN 0.50 0.80%|ADB 2.46 3.76%|GOV 2.24 0.78%|MND 15.00 0.28%|MIE -85.00 -1.14%|NEH -800.00 -5.00%|MBW -5.99 -2.18%|ERD -10.17 -1.99%|TTL 135.00 2.13%|SUU 1.00 0.50%|HBO 0.00 0.00%|RMC 0.02 0.07%|UID 0.00 0.00%|ITL -1.28 -1.43%|HGN 0.00 0.00%|MMX -118.00 -4.54%|GTL 30.00 0.19%|JTB -3.97 -5.59%|TCK -620.00 -3.48%|UYN 0.00 0.00%|AIC 24.19 3.82%|TUM 7.56 4.38%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2019-05-23. Үнийн дүн: 98,430,119.70 төгрөг. Тоо ширхэг: 843,198.


            I ангилал. Үнийн дүн: 52,651,830.10 төгрөг. Тоо ширхэг: 223,443.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
5300028 090 680535540540530530530.01-0.93%-4.99
157939 091 812570.91578.9578.9572572576.661.01%5.75
1425678 896 96762.4463.56461.76462.940.80%0.50
81422 343 141285.36288288286288287.60.78%2.24
2731 473 7105385540054005395540054000.28%15.00
701 064 000160001520015200152001520015200-5.00%-800.00
110710 8956330631564756315647564652.13%135.00
3347669 6572022022032002032030.50%1.00
75186 020259825902600245024502480-4.54%-118.00
586 050178301721017210172101721017210-3.48%-620.00
6138 898633.81627.01658627.016586583.82%24.19
            II ангилал. Үнийн дүн: 44,752,279.60 төгрөг. Тоо ширхэг: 617,704.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
50320035 107 24871.2270.0471.35687069.57-2.32%-1.65
830015 636 13265.44686867.96867.93.76%2.46
1591 167 000742574007400700070007340-1.14%-85.00
38311 038 825274.99275275269269269-2.18%-5.99
11897559 1594747474747470.00%0.00
7910229 37128.98292927.0127.01290.07%0.02
447227 9855105115115105105100.00%0.00
2300203 55089.7888.588.588.588.588.5-1.43%-1.28
2390191 2008080808080800.00%0.00
10161 1001608016110161101611016110161100.19%30.00
2334155 71070.976567656767-5.59%-3.97
10052 5005255255255255255250.00%0.00
12522 500172.441801801801801804.38%7.56
            III ангилал. Үнийн дүн: 1,026,010.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 2,051.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
20511 026 010510.42510510500500500.25-1.99%-10.17
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо