Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
TAH 1,560.00 14.86%|TUM -4.30 -2.04%|GOV 0.40 0.12%|UID 34.07 7.31%|APU -6.47 -0.97%|SHG -35.00 -2.01%|LEN -0.98 -1.40%|TTL -60.00 -0.80%|SUU -4.18 -1.95%|TCK -2,960.00 -13.55%|MBW -2.67 -1.04%|JIV 0.00 0.00%|MND -20.00 -0.38%|ITL -1.91 -1.89%|ADU 2.00 0.22%|NEH 0.00 0.00%|BNG 0.00 0.00%|BDS 8.70 0.91%|BDL -25.00 -0.36%|MRX 0.50 2.08%|RMC 2.13 7.29%|MMX -50.00 -1.85%|AIC 0.00 0.00%|HRM 0.00 0.00%|MCH -3.91 -0.90%|MIK -1,950.00 -13.22%|MNP 9.93 1.87%|UYN 1.00 0.20%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2019-02-21. Үнийн дүн: 107,435,050.20 төгрөг. Тоо ширхэг: 280,627.


            I ангилал. Үнийн дүн: 33,252,190.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 69,787.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
4260114 156 029332.75335339330330333.150.12%0.40
1923312 754 853666.25670670656656659.78-0.97%-6.47
2722 018 275746575007500740074107405-0.80%-60.00
70391 483 698214.68215215210210210.5-1.95%-4.18
50973 180218402198021980188001900018880-13.55%-2,960.00
126660 375526052705270521052705240-0.38%-20.00
27445 5001650016500165001650016500165000.00%0.00
10300 0003000030000300003000030000300000.00%0.00
300288 000951.39609609609609600.91%8.70
3079 500270026502650265026502650-1.85%-50.00
8761 7707107107107107107100.00%0.00
225 600147501270012900127001290012800-13.22%-1,950.00
105 410531.075415415415415411.87%9.93
            II ангилал. Үнийн дүн: 74,182,860.20 төгрөг. Тоо ширхэг: 210,840.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
210225 350 12010500120601206012060120601206014.86%1,560.00
11039422 865 128211210211205206.9206.7-2.04%-4.30
2744113 717 470465.83500505485500499.97.31%34.07
33255 674 100174117401740170017401706-2.01%-35.00
466043 253 6457070.570.568.017069.02-1.40%-0.98
3411867 777257.67257257251.1255255-1.04%-2.67
400720 0001800180018001800180018000.00%0.00
6540654 960100.91101101999999-1.89%-1.91
653596 7359209459459059229220.22%2.00
20140 000702570007000700070007000-0.36%-25.00
5660138 71024252524.524.524.52.08%0.50
3897120 58329.22303228.23231.357.29%2.13
30043 5001451451451451451450.00%0.00
9139 130433.91430430430430430-0.90%-3.91
21 0025005015015015015010.20%1.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо