Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
APU -2.36 -0.39%|ERD 10.00 1.85%|MBW -17.08 -6.12%|GOV 6.54 2.02%|LEN 0.60 0.92%|MND 40.00 0.81%|TTL -170.00 -2.36%|ZGE -1.49 -1.47%|AIC -29.02 -3.93%|SUU -2.63 -1.28%|BAN 190.00 14.50%|ITL 0.00 0.00%|SHV 0.00 0.00%|UYN -97.00 -14.92%|UID -0.56 -0.11%|MCH -10.00 -2.22%|BNG 0.00 0.00%|RMC 0.98 3.63%|HRM 0.00 0.00%|JIV 100.00 5.26%|HBO -1.00 -1.64%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2019-01-23. Үнийн дүн: 288,535,274.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 571,998.


            I ангилал. Үнийн дүн: 263,962,145.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 432,411.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
408999249 408 944612.01615615605605609.65-0.39%-2.36
196596 502 470324.4330331330331330.942.02%6.54
9564 778 6784959499850004998500049990.81%40.00
3472 463 000720071007100703070307030-2.36%-170.00
549394 853739.02720720710710710-3.93%-29.02
1900386 100205.63205205203203203-1.28%-2.63
128 1002810028100281002810028100281000.00%0.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 13,335,329.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 122,771.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
250796 634 048279270272260260261.92-6.12%-17.08
960166 343 09265.5766.9966.9965.0566.966.170.92%0.60
5070 50013101350150013501500150014.50%190.00
65068 2501051051051051051050.00%0.00
3060 0002000200020002000200020000.00%0.00
10055 300650553553553553553-14.92%-97.00
6231 000500.56500500500500500-0.11%-0.56
7030 800450440440440440440-2.22%-10.00
60016 80027.0228282828283.63%0.98
10015 0001501501501501501500.00%0.00
510 0001900200020002000200020005.26%100.00
9540616060606060-1.64%-1.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 9,237,800.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 16,796.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
167969 237 8005405505505505505501.85%10.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 2,000,000.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 20.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
202 000 000101.49100100100100100-1.47%-1.49

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо