Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
ONH 1,200.00 0.00%|APU 0.00 0.00%|TNG 673.00 14.90%|AAR 75.00 0.80%|MFG 3.89 0.39%|ERD 19.69 2.27%|MND 0.20 0.20%|TUM 7.22 1.93%|ADB -4.25 -1.98%|GOV 2.71 0.83%|MFC 0.03 0.04%|AIC -6.00 -0.44%|XOC 0.02 0.01%|MNP -32.00 -2.67%|BUN 1,000.00 0.63%|SUU 1.62 0.40%|TTL 25.00 0.31%|BNG 3,020.00 9.91%|LEN 0.52 1.21%|ITL 1.18 1.19%|INV 0.00 0.00%|BEU -21.00 -2.06%|NEH -0.07 -0.30%|BOD -0.04 -0.03%|MBW 0.91 0.46%|SUL 2,900.00 3.81%|AMT -2.03 -2.90%|HGN -1.61 -2.14%|UID 16.00 0.43%|JTB 1.67 2.64%|RMC 0.90 3.75%|HRM 1.00 0.79%|MRX 0.99 4.30%|MIK -850.00 -5.72%|SIL 0.00 0.00%|SHV -261.00 -13.10%|TCK -700.00 -3.08%|MMX 0.00 0.00%|ADL 0.00 0.00%|CHR 53.00 14.06%|ETT 0.00 0.00%|OLL 0.00 0.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2021-10-22. Үнийн дүн: 376,470,971.99 төгрөг. Тоо ширхэг: 785,711.


            I ангилал. Үнийн дүн: 178,758,357.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 588,031.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
4240259 299 4041398139814001396139813980.00%0.00
262224 598 9569415935095009300949094900.80%75.00
18333718 668 776102.07101103101102.95102.270.20%0.20
4326516 364 058373.16375393373.01392380.381.93%7.22
7501115 682 654214.91206.11217.99206.11215210.66-1.98%-4.25
3639511 920 217325.02321334.45320333.44327.730.83%2.71
1110169 395 08085.258485.448485.4485.280.04%0.03
59758 055 599137613311380133113801370-0.44%-6.00
32303 799 067120012001250116311631168-2.67%-32.00
77433 131 946403.11403.5404.75403.5404.75404.730.40%1.62
2401 915 7507975797580007975800080000.31%25.00
531 775 5003048033500335003350033500335009.91%3,020.00
410691 748 21743.0942.5643.9542.543.8943.611.21%0.52
3291 069 5003300310033003100330033000.00%0.00
31559713 99423.0222.523.522.523.522.95-0.30%-0.07
3778543 640144144144140144143.96-0.03%-0.04
342 000148501400014000140001400014000-5.72%-850.00
122 000227002200022000220002200022000-3.08%-700.00
312 0004000400040004000400040000.00%0.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 25,589,618.80 төгрөг. Тоо ширхэг: 51,266.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
2514322 303 286866.6887899880899886.292.27%19.69
175581 736 57198.81981009710099.991.19%1.18
738738 000102110001000100010001000-2.06%-21.00
1113219 705196.49196200190200197.40.46%0.91
2158 0007610079000790007900079000790003.81%2,900.00
132096 95075.0677.9777.97727273.45-2.14%-1.61
2387 2073733379837983749374937490.43%16.00
100065 00063.3365656565652.64%1.67
210052 2902424.924.924.924.924.93.75%0.90
35044 799127127.99128127.991281280.79%1.00
186044 6212323.9923.9923.9923.9923.994.30%0.99
1932 889199217311731173117311731-13.10%-261.00
109 4909499499499499499490.00%0.00
308102727272727270.00%0.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 3,510,717.19 төгрөг. Тоо ширхэг: 2,407.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
91313109 575 6000012001200120000.00%1,200.00
213 360 0001590001600001600001600001600001600000.63%1,000.00
1586107 7977068.017067.667.667.97-2.90%-2.03
78034 3204444444444440.00%0.00
208 60037743043043043043014.06%53.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 54,074,690.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 29,026.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
600131 145 19045175190519051905190519014.90%673.00
2300222 927 200996.119971000990100010000.39%3.89
232 3001111110.00%0.00

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 109,575,600.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 91,313.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
91313109 575 600001200120012000