Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
INV 17.00 0.94%|LEN -1.13 -1.86%|AIC 11.16 1.83%|APU 1.14 0.20%|MBW 0.00 0.00%|ADB 1.73 2.56%|GOV 0.17 0.06%|MFC 0.13 0.18%|TTL 55.00 0.81%|TUM 1.50 0.93%|MIE 0.00 0.00%|MND -10.00 -0.20%|SUU 0.00 0.00%|MNP -6.16 -1.04%|HBO -5.00 -10.64%|HGN -2.71 -3.24%|MIK 0.00 0.00%|BDS 18.80 2.36%|ADU 40.33 5.96%|TSA 0.00 0.00%|ITL 4.63 5.79%|DRU 0.00 0.00%|UID -11.47 -2.31%|MMX -22.00 -0.83%|ERD 9.00 1.91%|JTB 6.50 10.00%|ORD -71.00 -4.38%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2019-06-14. Үнийн дүн: 142,434,360.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 909,228.


            I ангилал. Үнийн дүн: 76,116,131.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 542,024.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
44790126 755 64260.84616257.561.559.71-1.86%-1.13
2784816 997 280608.74610620610610619.91.83%11.16
2997316 790 310560.04560565.5560560561.180.20%1.14
341789 749 779285.09285.4285.6285285.6285.260.06%0.17
7204 960 3906825689068956880688068800.81%55.00
78396 260509050905090508050805080-0.20%-10.00
968188 7601951951951951951950.00%0.00
300176 550594.66588.5588.5588.5588.5588.5-1.04%-6.16
450 0001250012500125001250012500125000.00%0.00
5040 700795.28148148148148142.36%18.80
410 460263526202620261026202613-0.83%-22.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 37,512,135.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 351,244.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
5043714 626 7402902902912902902900.00%0.00
17391211 667 64367.766.87066.87069.432.56%1.73
1057847 583 59771.5971.8471.8471.671.8371.720.18%0.13
181482 940 105161163163159.5162.5162.50.93%1.50
69483 0007000700070007000700070000.00%0.00
171672 137474747424242-10.64%-5.00
77462 69083.783.783.7808080.99-3.24%-2.71
4834 444677718718717717717.335.96%40.33
30025 38079.9785.885.8848484.65.79%4.63
2914 470496.47500500470500485-2.31%-11.47
271 9316571.571.571.571.571.510.00%6.50
            III ангилал. Үнийн дүн: 28,806,094.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 15,960.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
1590428 745 4641815185018501771185018320.94%17.00
1834 2001900190019001900190019000.00%0.00
1715 3009009009009009009000.00%0.00
209 5804704794794794794791.91%9.00
11 550162115501550155015501550-4.38%-71.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо