Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
AAR -28.00 -1.65%|TTL -5.00 -0.08%|TUM -0.48 -0.31%|INV 9.00 0.34%|TCK 0.00 0.00%|GOV 1.79 0.69%|MFC -0.01 -0.01%|APU 6.79 1.12%|SUL -2,000.00 -2.04%|SUU -3.02 -1.46%|ADB 0.00 0.00%|LEN 0.05 0.11%|MBW 0.44 0.17%|UID -143.00 -11.50%|RMC -2.17 -6.58%|ITL -0.84 -1.15%|MND -0.02 -0.04%|TAH 1,650.00 12.56%|JTB -6.00 -8.00%|BTG 0.00 0.00%|SOR 150.00 15.00%|ADU 0.00 0.00%|IBA -50.00 -1.79%|DAR -721.00 -12.88%|AIC -0.50 -0.07%|ERD 2.68 0.57%|SHG -34.00 -3.00%|HGN 0.00 0.00%|CHE 10.50 15.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2020-01-17. Үнийн дүн: 37,060,282.84 төгрөг. Тоо ширхэг: 106,075.


            I ангилал. Үнийн дүн: 12,148,080.62 төгрөг. Тоо ширхэг: 22,326.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
8025 208 330650064956500648065006495-0.08%-5.00
1692 535 0001500015000150001500015000150000.00%0.00
81152 121 898258.27260264260260260.060.69%1.79
22931 409 356607.87614.5615614615614.661.12%6.79
2328473 687206.49210210201201203.47-1.46%-3.02
7092318 06544.844.8944.89444444.850.11%0.05
152278 04851.351.351.3515151.28-0.04%-0.02
53 698740739.5739.5739.5739.5739.5-0.07%-0.50
            II ангилал. Үнийн дүн: 20,307,424.22 төгрөг. Тоо ширхэг: 82,029.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
662910 763 124169816991699160116751670-1.65%-28.00
329104 948 013156.98156.98156.98150156.5156.5-0.31%-0.48
293822 057 24070.017070.1707070-0.01%-0.01
131 248 000980009600096000960009600096000-2.04%-2,000.00
5571437 32878.7978.778.875.0178.878.790.00%0.00
1000263 140262.7262263.9262263.9263.140.17%0.44
150165 000124311001100110011001100-11.50%-143.00
4238130 64733323229.6229.6230.83-6.58%-2.17
110079 37673737571.527572.16-1.15%-0.84
573 95013140147901479014790147901479012.56%1,650.00
100069 000756969696969-8.00%-6.00
255 0002750027500275002750027500275000.00%0.00
2516 2506506506506506506500.00%0.00
11 100113411001100110011001100-3.00%-34.00
21768888888888880.00%0.00
1817080.580.580.580.580.515.00%10.50
            III ангилал. Үнийн дүн: 4,604,778.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,720.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
16984 575 2492643274527452610261026520.34%9.00
1517 25010001150115011501150115015.00%150.00
25 500280027502750275027502750-1.79%-50.00
14 879560048794879487948794879-12.88%-721.00
41 900472.324754754754754750.57%2.68
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо