Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
AAR -18.00 -1.26%|LNB 0.92 0.92%|MND -0.24 -0.54%|ERD 0.00 0.00%|APU -8.50 -1.51%|TTL -365.00 -6.10%|LEN -0.21 -0.72%|BOD -4.47 -3.86%|GOV -0.62 -0.31%|ADB -0.49 -0.75%|MNP -24.52 -4.09%|MFC 0.00 0.00%|AIC 12.00 1.71%|MBW 1.77 0.93%|UID 151.00 12.36%|INV 37.00 1.36%|MNS 0.00 0.00%|ITL 1.16 1.51%|NEH 0.00 0.00%|TUM 5.21 3.37%|MMX -267.00 -8.77%|MCH 0.00 0.00%|MNH 225.00 12.00%|TAS 0.00 0.00%|MDR 0.00 0.00%|HRM 1.00 0.72%|MRX 0.00 0.00%|SUU 0.00 0.00%|ADU 50.29 9.14%|UBH 1,000.00 4.98%|GHC -1,500.00 -14.29%|TCK -130.00 -0.87%|MIK 290.00 2.32%|JTB -1.00 -1.14%|VIK 0.98 6.52%|BDL 0.00 0.00%|HRL 6.00 14.29%|DMA 10.00 10.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2020-09-29. Үнийн дүн: 74,072,907.37 төгрөг. Тоо ширхэг: 500,671.


            I ангилал. Үнийн дүн: 34,760,887.97 төгрөг. Тоо ширхэг: 427,486.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
2042778 729 48144.2344.2544.2541.543.9943.99-0.54%-0.24
97735 461 790564.74569.99570550570556.24-1.51%-8.50
8815 021 350598559005900560556055620-6.10%-365.00
1142183 325 76429.32303029.0529.0529.11-0.72%-0.21
297363 310 542115.8112.1112.1110.01110.01111.33-3.86%-4.47
149282 977 170199.14199.2200.99197.01200.95198.52-0.31%-0.62
38122 265 891599599600570570574.48-4.09%-24.52
274041 917 14470707069.970700.00%0.00
14161 009 6087017137137137137131.71%12.00
19107283 45715151514.815150.00%0.00
1688270 038154.67159.99160159.88159.88159.883.37%5.21
3597 268304628002800267828002779-8.77%-267.00
15833 1802102102102102102100.00%0.00
5130 615550600615600615600.299.14%50.29
114 800149301480014800148001480014800-0.87%-130.00
112 7901250012790127901279012790127902.32%290.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 19,359,207.90 төгрөг. Тоо ширхэг: 62,782.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
1046114 606 082142313981420135014051405-1.26%-18.00
388882 528 65365.565.665.6656565.01-0.75%-0.49
4936943 712189.42192192190190191.190.93%1.77
488670 23712221343140013431400137312.36%151.00
4058316 582777779777978.161.51%1.16
14360 046419.9419.9419.9419.9419.9419.90.00%0.00
2450 40018752100210021002100210012.00%225.00
13247 5203603603603603603600.00%0.00
30041 7001381391391391391390.72%1.00
324838 9761212121212120.00%0.00
121 1002010021100211002110021100211004.98%1,000.00
218 0001050090009000900090009000-14.29%-1,500.00
1008 700888787878787-1.14%-1.00
17 5007500750075007500750075000.00%0.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 8,945,801.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 10,294.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
93038 018 522865864.998658508658650.00%0.00
198544 5002713275027502750275027501.36%37.00
160320 0002000200020002000200020000.00%0.00
1548 0003200320032003200320032000.00%0.00
5008 00015.0216161616166.52%0.98
1004 80042484848484814.29%6.00
181 98010011011011011011010.00%10.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 11,007,010.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 109.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
10911 007 010100.0699.0110199.01101100.980.92%0.92

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо