Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
AIC 15.49 2.31%|INV 1.00 0.06%|MFC -0.03 -0.04%|ADB 4.51 6.02%|TUM 0.16 0.09%|APU -1.47 -0.26%|LEN 0.77 1.28%|MBW 0.07 0.02%|TTL 300.00 4.35%|MND -5.00 -0.10%|GOV 1.14 0.40%|MNP 2.00 0.33%|SUU -4.97 -2.55%|ERD -5.00 -1.04%|HBO 4.06 8.84%|BDS -37.01 -4.17%|TAH 690.00 6.76%|HCH 193.00 15.00%|MMX 0.00 0.00%|HBZ 31.91 15.00%|ITL 0.40 0.48%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2019-06-24. Үнийн дүн: 176,215,336.32 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,097,026.


            I ангилал. Үнийн дүн: 66,188,715.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 218,745.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
5348135 485 180669.34670685635.01685684.832.31%15.49
137047 757 212568564.99569.4564569.4566.53-0.26%-1.47
1253737 535 91960586357.56360.771.28%0.77
5944 194 4206900705072007050720072004.35%300.00
7033 632 735520051505195515051955195-0.10%-5.00
123123 531 230287287289283289288.140.40%1.14
39542 379 9205986006106006006000.33%2.00
85761 629 650195190196.5189196.5190.03-2.55%-4.97
4739 950887.01850850850850850-4.17%-37.01
12 5002500250025002500250025000.00%0.00
            II ангилал. Үнийн дүн: 78,710,152.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 859,088.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
40206528 557 79271.4371.7171.717071.6771.4-0.04%-0.03
33914226 423 27274.8974.38074.37879.46.02%4.51
9403917 467 204187.56182188181188187.720.09%0.16
210416 099 989289.932902902892902900.02%0.07
2794139 70045.9450505050508.84%4.06
221 7801020010890108901089010890108906.76%690.00
541582.683838383830.48%0.40
            III ангилал. Үнийн дүн: 31,316,469.32 төгрөг. Тоо ширхэг: 19,193.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
1667830 117 2801810183018301802181318110.06%1.00
25081 191 300480475475475475475-1.04%-5.00
57 40012871480148014801480148015.00%193.00
2489212.75244.66244.66244.66244.66244.6615.00%31.91
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо