Watchlist-д нэмэх
Watchlist-д нэмэх
JIV -125.00 -6.78%|LEN -1.09 -1.65%|TTL -5.00 -0.08%|AIC -44.99 -6.72%|GOV 4.26 1.47%|SUU -2.35 -1.13%|TUM -1.72 -0.87%|ADB 0.00 0.00%|ONH -1,640.00 -14.86%|HRM 0.00 0.00%|
Арилжаа шууд харах

Арилжаа 2019-04-18. Үнийн дүн: 5,082,375.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 25,361.


            I ангилал. Үнийн дүн: 2,951,396.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 21,717.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
180001 178 93666.1166.166.165.0265.020-1.65%-1.09
90565 200628562806280628062800-0.08%-5.00
803502 010669.996706706256250-6.72%-44.99
1501433 795290.7428929528929501.47%4.26
1323271 455207.352062062052050-1.13%-2.35
            II ангилал. Үнийн дүн: 2,074,579.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 3,638.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
10041 738 880184518401840172017200-6.78%-125.00
1024202 578198.72198.7198.71971970-0.87%-1.72
1500118 48078.9978.9878.9978.9878.9900.00%0.00
11014 641133.1133.1133.1133.1133.100.00%0.00
            III ангилал. Үнийн дүн: 56,400.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 6.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
656 4001104094009400940094000-14.86%-1,640.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо