BDSEC 7 хоног
BDSEC 7 хоног
XOC -2.55 -2.24%|ITL -0.84 -1.11%|UID 52.00 3.85%|AAR 9.00 0.65%|BDL -790.00 -11.30%|GOV -3.23 -1.63%|LNB 0.00 0.00%|TUM -1.59 -1.05%|APU -2.91 -0.51%|JLT -0.50 -0.48%|GTL -2,700.00 -13.64%|MIE 0.00 0.00%|NEH -0.39 -2.61%|LEN -1.36 -4.53%|MND 0.00 0.00%|ERD 0.00 0.00%|SUU -0.74 -0.35%|ADB 0.09 0.14%|TTL 60.00 1.05%|INV 0.00 0.00%|MMX 0.00 0.00%|MNH -299.00 -14.24%|UYN 0.00 0.00%|AIC 0.00 0.00%|TCK 700.00 4.73%|MNP 5.14 0.88%|BEU -1.99 -0.33%|HSX 0.00 0.00%|MRX 1.83 13.07%|

2020 ОНЫ 42 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 905,425,120.07 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,593,190,024,970.62 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 17,501.43 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 41 ДЭХ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 515,427,191.51 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,599,908,876,684.46 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 17,601.52 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 40 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 230,347,310.47 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,607,576,461,196.49 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 17,589.16 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 39 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 2020 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 664,589,069.63 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,609,668,418,885.51 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 17,569.04 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 38 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 9 дүгээр сарын 14-ны өдрөөс 2020 оны 9 дүгээр сарын 18-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 422,721,852.00 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 9 дүгээр сарын 18-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,605,182,448,848.61 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 17,379.43 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 37 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрөөс 2020 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 380,648,281.70 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,586,973,782,874.55 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16.898.25 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 34 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2020 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 721,160,476.81 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,599,220,687,664.08 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 17,057.89 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 33 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 3,053,103,275.49 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,531,331,880,461.10 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16,446.15 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2020 ОНЫ 32 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


•Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2020 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 465,357,055.51 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2020 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,514,410,947,985.07 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16403.43 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос… Цааш унших »


2020 ОНЫ 31 ДЭХ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


•Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 1,266,232,987.13 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. •2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,635,154,022,686.92 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 16523.81 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 0.18… Цааш унших »


Page 1 of 1512345...10...Last »