BDSEC 7 хоног
BDSEC 7 хоног
BUN 7,000.00 4.61%|APU 7.00 0.50%|AAR 165.00 1.78%|ERD -9.92 -1.13%|MFG 16.11 1.64%|TUM 0.46 0.12%|XOC 4.43 2.11%|MND 0.99 0.98%|ADB 5.25 2.50%|GOV 12.46 3.99%|TTL 150.00 1.92%|UID 413.00 12.44%|AIC -1.00 -0.07%|LEN 0.58 1.36%|SUU 1.88 0.47%|MBW 0.49 0.25%|ETR -5.00 -4.35%|ITL 1.14 1.17%|TNG 589.00 14.99%|MFC 0.29 0.34%|BNG 340.00 1.13%|INV -80.00 -2.37%|NEH 0.05 0.22%|TCK 0.00 0.00%|JTB -1.67 -2.57%|BOD -0.64 -0.44%|MNP 9.00 0.76%|AMT -4.50 -6.04%|MMX -200.00 -4.76%|BDS -40.00 -3.11%|RMC 0.00 0.00%|HBO 0.01 0.02%|MCH 14.00 2.20%|OLL 0.35 1.31%|BAN 0.00 0.00%|ADL -1.00 -0.11%|HGN -0.65 -0.86%|ADU 0.01 0.00%|BEU -79.00 -7.18%|NKT -3.00 -11.11%|

2021 ОНЫ 41 ДЭХ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2021 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 2,151,194,586.73 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 4,746,922,309,323.64 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 39,953.43 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2021 ОНЫ 34 ДЭХ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


Монголын хөрөнгийн бирж 2021 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2021 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 54,895,477,644.16 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2021 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 4,229,282,588,374.55 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 33,341.39 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос… Цааш унших »


2021 ОНЫ 33 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2021 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 2021 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 1,935,063,287.30 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2021 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 4,319,764,730,912.35 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 33,724.03 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2021 ОНЫ 32 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2021 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2021 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 2,724,585,771.21 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2021 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 4,332,233,301,057.32 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 33,943.51 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2021 ОНЫ 31 ДЭХ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2021 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2021 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 5,064,747,278.61 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2021 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 3,927,358,528,788.07 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 31,946.17 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2021 ОНЫ 25 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2021 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрүүдэд 4 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 1,703,200,135.00 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 3,636,560,549,994.21 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 31,909.18 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2021 ОНЫ 4 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 7,964,250,429.00 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,966,800,335,442.00 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 21,315.85 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


2021 ОНЫ 3 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


Монголын хөрөнгийн бирж 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 3,122,193,571.00 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,967,673,694,350.00 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 19,090.09 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос… Цааш унших »


2021 ОНЫ 2 ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


•Монголын хөрөнгийн бирж 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 1,158,237,258.00 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2021 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 3,028,869,555,572.00 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 19,098.28 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос… Цааш унших »


2021 ОНЫ 1 ДЭХ ДОЛОО ХОНОГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ


• Монголын хөрөнгийн бирж 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд 3 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 4,091,008,111.00 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. • 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 3,026,589,356,081.00 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 19,285.80 нэгж болж өмнөх долоо… Цааш унших »


Page 1 of 1612345...10...Last »